Informatii de interes public

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 
Noutati

Anunt eliberare card dizabilitate
25.08.2017


Începând cu data de 28.08.2017, DGASPC Dâmbovița începe eliberarea cardurilor europene pentru dizabilitate. Cardurile însoţite de un ghid de utilizare vor fi ridicate de la sediul din Târgoviște, str. Mr. Brezișeanu, nr. 25.

Programul pentru eliberarea cardurilor europene pentru dizabilitate este: luni, marți, miercuri, joi, între orele 10.00 -15.00.

Precizăm că se eliberează cardurile pentru cererile depuse în perioada 01 octombrie 2016 - 01 mai 2017.


Anunt achiziționare de lucrări de realizare a iluminatului de siguranță de evacuare și a iluminatului de siguranță de continuare a lucrului pentru obiectivele C.S.S. Târgoviște Floare de Colț: str. Ion Ghica nr. 2 și str. Tudor Vladimirescu nr. 3
23.08.2017


Prin prezenta, în vederea achiziționării de lucrări de realizare a iluminatului de siguranță de evacuare și a iluminatului de siguranță de continuare a lucrului (cod CPV 45311000-0 Lucrări de cablare şi conexiuni electrice) pentru obiectivele C.S.S. Târgoviște  Floare de Colț: str. Ion Ghica nr. 2 și str. Tudor Vladimirescu nr. 3, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 28.08.2017, conform anexei.

Condiții pentru ofertanții interesați:

  • să fie înregistrați în SEAP (Sistemul electronic de achiziții publice);
  • să fie autorizați pentru executarea lucrărilor de realizare a iluminatului de siguranță de evacuare și a iluminatului de siguranță de continuare a lucrului, conform actelor normative în vigoare.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Zuga Florin, tel. 0245217686/111, 0733448130.

          Vă mulțumim pentru colaborare!

Fisiere:


Rezultatele finale pentru concursul sau examenul de recrutare intr-o functie contractuala de executie vacanta organizat in data de 10.08.2017
22.08.2017


Concurs recrutare intr-o functie publica de executie vacanta pentru urmatoarele functii publice de executie vacante - 18 Septembrie
18.08.2017


Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată:

In data de 18 septembrie 2017, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de recrutare intr-o funcţie publică de execuţie vacantă pentru următoarele funcţii publice de execuţie vacante, rezervate prin planul de ocupare a funcţiilor publice:

- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti;

- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului management de caz pentru copii;

- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului patrimoniu, sănătatea şi securitatea muncii, P.S.I. şi protecţie civilă;

- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Buget-contabilitate;

I. Probele stabilite pentru concurs:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviul.

II. Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului management de caz pentru copii:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Biroului patrimoniu, sănătatea și securitatea muncii, P.S.I. și protecție civilă:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului buget-contabilitate:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul {tiinţelor economice;

III. Condiţii de desfăşurare a concursului sau examenului:

- dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008;

- proba scrisă se organizează în data de 18 septembrie 2017, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti:

1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;

2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;

3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;

4. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;

5. H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;

6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată;

7. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;

8. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului management de caz pentru copii:

1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;

2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;

3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;

4. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;

5. H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;

6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată;

7. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;

8. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Biroului patrimoniu, sănătatea şi securitatea muncii, PSI şi protecţie civilă:

1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;

2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;

3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;

4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, actualizată;

5. Ordinul nr. 2634/2015 al ministrului finantelor publice privind documentele financiar-contabile;

6. Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

7. Legea nr. 319/2006, actualizată, a securităţii şi sănătăţii în munca;

8. H.G. nr. 1.425/2006, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006 319 10 201 0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului buget-contabilitate:

1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;

2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;

3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;

4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, actualizată;

5. Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat;

6. H.G. nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegarii şi detaşării în alta localitate, precum şi în cazul deplasarii, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, actualizată;

7. H.G. nr. 264/2003, republicata, actualizată, privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice.

Pentru concursul de recrutare (funcţie publică de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;
  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, menţionate in anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, de la Serviciul Resurse Umane.


Rezultatul probei orale pentru concursul sau examenul de recrutare intr-o functie contractuala de executie vacanta organizat in data de 17.08.2017 ora 12.00
17.08.2017


First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >> Last
 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy