Informatii de interes public

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 
Noutati

Rezultatul probei orale pentru examenul de promovare intr-un grad profesional imediat superior pentru personalul contractual, din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita
28.03.2017


Rezultatul probei scrise pentru examenul de promovare intr-un grad profesional imediat superior pentru personalul contractual, din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita
22.03.2017


REZULTATE selectie dosare de concurs depuse de catre candidati pentru examenul de promovare in grade profesionale imediat superioare pentru personalul contractual care indeplineste conditiile de participare la examenul organizat in data de 22.03.2017
20.03.2017


REZULTATE selectie dosare de inscriere depuse de catre candidati pentru concursul sau examenul de recrutare intr-o functie publica de executie organizat in data de 03.04.2017 in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Informatica din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita.
20.03.2017


DGASPC Dambovita organizeaza in data de 22.03.2017 ora 10.00 la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, examen de promovare in grade profesionale imediat superioare pentru personalul contractual care indeplineste conditiile de participare
08.03.2017


Având în vedere prevederile Hotărarii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizată, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, organizează ‘n data de 22.03.2017 ora 10,00 la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, examen de promovare in grade profesionale imediat superioare pentru personalul contractual care îndeplineşte condiţiile de participare.

Modalitatea de desfăşurare a examenului pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual constă în 3 etape succesive.

I. Probele stabilite pentru examen:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la examen: pentru aparticipa la examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel putin de două ori în ultimii 3 ani calendaristici dinaintea organizării examenului de promovare, in care acesta s-a aflat în activitate.

III. Condiţii de desfăşurare examenului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este în termen de 5 zile lucratoare de la data afişării anunţului;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 22 martie 2017 ora 10,00 la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1;
- interviul se susţine în data de 28 martie 2017 ora 11,00 la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1.

IV. In vederea participării la examen, în termen de 5 zile lucratoare de la data afişării anunţului, candidaţii depun cereri de promovare în grade profesionale imediat superioare la SRU.

V. Bibliografia stabilită pentru examen:
1. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
2. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;
3. Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential;
4. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;
5. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată.
7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
8. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată.
9. Ordin nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
10. Ordinul nr. 89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat;
11. Ordinul nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal si a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.
Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, de la Serviciul Resurse Umane.


First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >> Last
 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy