Informatii de interes public

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Noutati

Achizitie de servicii pentru elaborarea documentației necesare pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu pentru clădirile (spații amenajate în cladiri) situate în str. Ion Ghica nr. 2 si str. Tudor Vladimirescu nr. 1 Târgoviște
22.05.2017


În vederea achiziției de servicii pentru elaborarea documentației necesare pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu pentru clădirile (spații amenajate în cladiri) situate în str. Ion Ghica nr. 2 si str. Tudor Vladimirescu nr. 1 Târgoviște, vă rugăm să ne comunicați oferta dumneavoastră de preț, conform caietului de sarcini anexat, până la data de 24.05.2017.

Comanda pentru serviciile solicitate se va face prin intermediul SEAP (ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP).

Termen pentru elaborarea documentației și predarea către autoritatea contractantă: 09.06.2017.

Puteti solicita vizitarea amplasamentului de luni-vineri între orele 8.00-16.00, persoane de contact: Costin Costaiche – tel. 0733448132 sau Florin Zuga- tel. 0733448130.

Descarca documentatia


Activități dedicate copiilor de la Complexul de Servicii Sociale Găești
22.05.2017


În data de 16.05.2017, un grup de elevi ai clasei a IX B de la Colegiul Național “ Vladimir Streinu” din Găești, împreună cu profesor diriginte, doamna Grigore Vasilica, au oferit fructe ( banane, portocale, kiwi și mere) și au confecționat decorațiuni și stegulețe din hârtie colorată, împreună cu beneficiarii, la sediul Complexului de Servicii Sociale Găești.

În data 18 mai 2017, un alt grup de elevi, din clasa a- VI-a de la Colegiul Național “ Vladimir Streinu” din Găești, împreună cu profesor diriginte, doamna Paun Adela, au confecționat fanioane din hârtie colorată și decorațiuni pentru sărbătoarea de 1 Iunie și au jucat jocuri cu mingea împreună cu copiii din cadrul centrului.


REZULTATE selectie dosare de inscriere depuse de catre candidati pentru concursul sau examenul de recrutare intr-o functie publica de executie organizat in data de 25.5.2017
18.05.2017


Cerere oferta elaborare documentație necesara pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu pentru clădiri
27.04.2017


În vederea achiziției de servicii pentru elaborarea documentației necesare pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu pentru clădirile (spații amenajate în clădiri) situate în str. Ion Ghica nr. 2 și str. Tudor Vladimirescu nr. 1 Târgoviște, vă rugăm să ne comunicați oferta dumneavoastră de preț, conform caietului de sarcini anexat, până la data de 03.05.2017.

Comanda pentru serviciile solicitate se va face prin intermediul SEAP (ofertanții trebuie sa fie inregistrați în SEAP).

Termen pentru elaborarea documentației și predarea către autoritatea contractantă: 30.05.2017.

Puteți solicita vizitarea amplasamentului de luni-vineri între orele 8.00-16.00, persoane de contact: Costin Costaiche – tel. 0733448132 sau Florin Zuga- tel. 0733448130.

Vă mulțumim pentru colaborare!

Descarca - Anexa - Caiet de sarcini


Concurs de recrutare - 25 mai 2017 - inspectori, referenti
25.04.2017


Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată:

In data de 25 mai 2017, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de recrutare intr-o funcţie publică de execuţie vacantă pentru următoarele funcţii publice de execuţie vacante, rezervate prin planul de ocupare a funcţiilor publice:

- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti;

- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti;

- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului management de caz pentru copii;

- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului management de caz pentru copii;

- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului evaluare complexă a copilului;

- 1 post de referent, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Serviciului evaluare complexă a copilului;

- 2 posturi de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului de consiliere pentru părinţi si copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială;

- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului patrimoniu, sănătatea şi securitatea muncii, P.S.I. şi protecţie civilă.

I. Probele stabilite pentru concurs:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviul.

II. Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului management de caz pentru copii:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului management de caz pentru copii:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul {tiinţelor sociale, Specializarea Asistenţă socială sau în domeniul {tiinţelor umaniste şi arte, Specializarea Teologie asistenţă socială;

- vechimea minim 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului evaluare complexă a copilului:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent in cadrul Serviciului evaluare complexă a copilului:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- vechimea minim 6 luni in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului de consiliere pentru părinţi şi copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul {tiinţelor sociale, Specializarea Psihologie;

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Biroului patrimoniu, sănătatea și securitatea muncii, P.S.I. și protecție civilă:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

III. Condiţii de desfăşurare a concursului sau examenului:

- dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008;

- proba scrisă se organizează în data de 25 mai 2017, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant şi inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti:

1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;

2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;

3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;

4. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;

5. H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;

6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată;

7. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;

8. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant şi inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului management de caz pentru copii:

1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;

2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;

3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;

4. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;

5. H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;

6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată;

7. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;

8. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent şi referent, clasa III, grad profesional asistent in cadrul Serviciului evaluare complexă a copilului:

1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;

2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;

3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;

4. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;

5. H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;

6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată;

7. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;

8. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului de consiliere pentru părinţi si copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială:

1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;

2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;

3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;

4. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;

5. H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;

6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale, actualizată;

7. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;

8. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Biroului patrimoniu, sănătatea şi securitatea muncii, PSI şi protecţie civilă:

1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;

2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;

3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;

4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, actualizată;

5. Ordinul nr. 2634/2015 al ministrului finantelor publice privind documentele financiar-contabile;

6. Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

7. Legea nr. 319/2006, actualizată, a securităţii şi sănătăţii în munca;

8. H.G. nr. 1.425/2006, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Pentru concursul de recrutare (funcţie publică de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

copia actului de identitate;

copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;

cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, menţionate in anunţ.

Relaţii suplimentare si bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, de la Serviciul Resurse Umane.


First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >> Last
 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy