STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

Acțiune comună DGASPC - AJOFM
26.09.2017

Click pentru download comunicat

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, reprezentată de director general Cristiana Bucur și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, reprezentată de director executiv Constanța Anghel, au organizat în data de 26.09.2017, începând cu ora 10.00, o acțiune destinată beneficiarilor din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa și Centrului de Servicii Comunitare „Floarea Speranței” Pucioasa.

Acțiunea continuă seria activităților derulate periodic, în cadrul parteneriatului dintre cele două instituții și a urmărit să aducă o bucurie celor aproximativ 100 beneficiari din cadrul celor două centre.

Astfel, domnii au fost tunși, iar doamnele au fost tunse și coafate de către cursanții însoțiți de reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, centrele fiind transformate în această zi în adevărate saloane de coafură și frizerie.


Noutățile legislative promovate de Ordonanța nr. 51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
04.07.2017

Click pentru download comunicat

Ordonanța nr. 51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 508 din 30 iunie 2017 și aduce o serie de noutăți legislative:

  • Termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copii se stabileşte ţinând cont de situaţia concretă a copilului din punct de vedere al deficienţelor/afectărilor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare şi este de minimum 6 luni şi maximum 2 ani. Pentru tânărul care urmează să împlinească 18 ani, termenul de valabilitate poate fi mai mic de 6 luni şi mai mare de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani şi 6 luni. Prin excepţie de la această prevedere, pentru copiii cu handicap a căror afecţiune necesită îngrijiri medicale paliative, certificate de medicul de specialitate, Comisia pentru protecţia copilului stabileşte un termen de valabilitate a certificatului valabil până la vârsta de 18 ani.
  • În situaţia în care un copil cu cerinţe educative speciale este protejat în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările ulterioare, într-un serviciu de tip rezidenţial şi este şcolarizat în alt judeţ/sector faţă de cel de domiciliu, cheltuielile aferente creşterii şi îngrijirii acestuia sunt asigurate din bugetul instituţiei în subordinea căreia funcţionează serviciul de tip rezidenţial.
  • Plata prestaţiilor sociale pentru persoane cu dizabilități se face din oficiu, în baza deciziei directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, pe baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap din evidenţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. Persoana încadrată în grad de handicap care nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale poate depune o cerere în acest sens. Dreptul la prestaţii sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana a fost încadrată în grad de handicap şi încetează cu luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de handicap sau, după caz, a depunerii cererii de renunțare la prestații sociale.
  • Nu pot beneficia de prestații sociale adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii rezidenţiale publice cu caracter social sau medico-social, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice pe o perioadă mai mare de o lună.
  • Persoanele cu handicap grav psihic şi/sau mintal asistate în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap şi susţinătorii legali ai acestora sunt scutite de plata contribuţiei lunare de întreţinere. Costurile aferente sunt susţinute din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în condiţiile legii, prin bugetele locale judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  • Susţinătorii legali ai adulţilor cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap, care pot datora contribuţia lunară de întreţinere, sunt: soţul pentru soţie sau, după caz, soţia pentru soţ; copiii pentru părinţi; părinţii pentru copii.
  • Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru. Astfel, nu se mai depun cereri de contestație la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului și nu mai sunt soluționate de către Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
  • În structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi funcţionează Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară, cu activitate de coordonare metodologică şi monitorizare a activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap.
  • Limbajul mimico-gestual şi limbajul specific al persoanei cu surdo-cecitate sunt recunoscute oficial ca mijloace de comunicare specifice persoanelor cu handicap auditiv sau cu surdocecitate.

Ziua Mondială Împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă- 12 iunie
09.06.2017

Click pentru download comunicat

Cu prilejul Zilei Mondiale Împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă, 12 iunie, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, trage un semnal de alarmă privind fenomenul exploatării prin muncă a copiilor.

În anul 1992, Organizația Internațională a Muncii (OIM) a lansat Programul Internațional pentru Eliminarea Muncii Copilului, program ce se desfășoară în prezent în 85 de țări, iar din anul 2002, la iniţiativa OIM, data de 12 iunie este recunoscută drept „Ziua Mondială Împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă”.

Deoarece copilăria este o perioadă dedicată dezvoltării și educației, nu muncii, în continuare trebuie luate măsuri urgente pentru combaterea acestui fenomen, precum și pentru pedepsirea celor care exploatează copiii pentru a practica activități cum ar fi: cerșitul, colectarea gunoaielor, descărcarea mărfurilor și nu în ultimul rând muncile casnice, care nu sunt conforme cu dezvoltarea copilului, la nivelul gospodăriilor și în special în agricultură, la nivel rural.

Deşi legislaţia din România interzice munca copiilor care nu au împlinit 15 ani, în realitate există cazuri în care s-a constatat implicarea copiilor în munci considerate grele.  

Acțiunile întreprinse în acest sens la nivelul județului Dâmbovița se realizează de către echipele intersectoriale locale, formate din reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Dâmbovița, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița, Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean, Direcția de Sănătate Publică, Arhiepiscopia Târgoviștei,

Asociația Română pentru Educație și Dezvoltare, Inspectoratul de Jandarmi Dâmbovița, Direcția de Asistență Socială Târgoviște, acordându-se o atenție sporită eradicării exploatării copilului prin muncă.

La nivelul județului Dâmbovița, în anul 2016 au fost înregistrate 77 cazuri de exploatare prin muncă a copilului (6 copii din mediul urban și 71 din mediul rural), iar de la începutul anului 2017, s-au înregistrat 24 cazuri de exploatare prin muncă a copilului (2 cazuri din mediu urban și 22 din mediul rural).


 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy