STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

12 Iunie – ZIUA MONDIALA IMPOTRIVA EXPLOATARII PRIN MUNCA A COPILULUI
12.06.2009

Click pentru download comunicat

     Ziua de 12 iunie a fost declarată Ziua Mondială Impotriva Exploatării prin Muncă a Copilului în anul 2002, de către Organizaţia Internaţională a Muncii de la Geneva, în scopul de a atrage atenţia lumii întregi asupra necesităţii  de a eradica exploatarea prin muncă a copiilor sub toate formele ei.

     Exploatarea prin munca a copiilor este una din cele mai grave forme de abuz, iar consecinţele acesteia se manifestă imediat sau pe termen lung: accidente, boli grave, abandon şcolar, analfabetism, şanse anulate la o viaţă decentă, etc.

     Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa întreprinde acţiuni la nivel judeţean pentru combaterea fenomenului prin intermediul echipelor intersectoriale locale formate din reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dâmboviţa, Inspectoratul {colar Judeţean şi Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, acordându-se o atenţie sporită eradicării exploatării copilului prin muncă.

     Sunt considerate periculoase pentru minori toate activităţile care prin natura lor au efecte negative asupra sănătăţii fizice sau mentale a copilului şi a dezvoltării morale a acestuia. Este considerată orice formă de muncă, aceea prin care copilul este împiedicat să urmeze în mod normal cursurile şcolare. De asemenea, este interzisă orice formă de sclavie cu minori sau practici similare.  Lista cuprinzând tipurile de munci periculoase pentru copii este examinată periodic de către Comitetul naţional director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă şi este aprobată prin Hotărâre de Guvern.

     Toate cazurile de copii implicaţi în cele mai grave forme de muncă a copiilor, respectiv munci intolerabile şi munci periculoase ar trebui sesizate  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, care le evaluează prin compartimentele de specialitate, în vederea luării măsurilor care se impun şi oferirii serviciilor necesare pentru copii şi familiile acestora, în baza unui plan de reabilitare şi/sau integrare socială ori, în cazul în care copilul este separat de familie, a unui plan individualizat de protecţie.

     La Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa au fost înregistrate 8 cazuri confirmate de exploatare prin muncă în anul 2008 şi 4 cazuri de copii exploataţi prin muncă în perioada ianuarie- iunie 2009.


5 Iunie – ZIUA IMPOTRIVA VIOLENTEI ASUPRA COPILULUI IN ROMÂNIA
05.06.2009

Click pentru download comunicat

     Din 2006, la iniţiativa Organizaţiei Salvaţi Copiii România, Parlamentul României a consacrat ziua de 5 iunie ca “Ziua împotriva violenţei asupra copilului”.

     Legea 272/2004 interzice aplicarea oricăror pedepse fizice şi tratamente umilitoare aplicate copilului. În acest fel, România – ţară semnatară a Convenţiei ONU, a devenit cea de a 13-a ţară (din cele 22 din întreaga lume) în care este interzisă prin lege violenţa împotriva copilului în familie şi în afara mediului familial.

     Acest lucru nu este însă suficient pentru schimbarea mentalităţii şi practicilor abuzive de educaţie a copilului. Nu ne rămâne decât să privim cu atenţie în jur: pe stradă, în parc, în locurile de joacă, la vecini, la şcoală. O să constatăm că  violenţa, în toate formele sale, este ceva prezent şi chiar considerat normal. Expunerea la violenţă poate avea efecte semnificative asupra copiilor pe parcursul dezvoltării lor şi influenţează modul în care aceştia îşi vor forma relaţiile cu cei din jur atât în copilărie cât şi ca adulţi.

     Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Dâmboviţa, fac un apel pentru sensibilizarea autorităţilor, instituţiilor şi opiniei publice în vederea promovării şi adoptării unor metode pozitive de educare a copiilor în familie şi în şcoală, sesizarea sistemului instituţional de protecţie a copilului şi a familiei, în momentul constatării actelor de violenţă, asigurarea protecţiei şi promovării drepturilor copilului, inclusiv a protecţiei acestuia împotriva violenţelor de orice fel.


Conferinta internationala "Viata dupa institutionalizare. Oportunitati egale si incluziune sociala pentru tineri: identificarea si promovarea celor mai bune practici"
30.04.2009

Click pentru download comunicat

        In perioada 28-30 aprilie 2009 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a fost invitată să participe la conferinţa internaţională intitulată “Viaţa după instituţionalizare. Oportunităţi egale şi incluziune socială pentru tineri: identificarea şi promovarea celor mai bune practici”.

        La discuţiile şi prezentările care au avut loc la hotelul Intercontinental din Bucureşti au participat 35 de persoane din 7 ţări (Italia, Franţa, Irlanda, România, Lituania, Republica Moldova şi Ucraina), iar invitaţia adresată instituţiei noastre s-a datorat faptului că Serviciul de tranzit pentru tineri din cadrul Complexului de servicii sociale Târgovişte ,,Floare de colţ” a fost considerat model de bună practică în integrarea socioprofesională a tinerilor.

        Evenimentul a avut ca obiectiv promovarea şi dezvoltarea unor politici sociale, în vederea sprijinirii tinerilor fără familii şi care au beneficiat de o măsură de protecţie specială, fiindu-le necesare servicii care să favorizeze dobândirea de abilităţi pentru o viaţă independentă, pentru prevenirea marginalizării sociale.

        Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a susţinut o prezentare a serviciilor oferite în cadrul Complexului de servicii sociale Târgovişte ,,Floare de colţ” unde  funcţionează şi Centrul de tranzit pentru tineri peste 18 ani, care este un serviciu rezidenţial, specializat, destinat tinerilor care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu, au beneficiat de măsură de protecţie specială şi nu mai urmează o formă de învăţământ,

        De menţionat este faptul că în cadrul acestor întâlniri, tineri din cele 7 ţări au prezentat momente din viaţa lor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa fiind reprezentată de către un tânar ieşit din sistem care în prezent este angajat al instituţei noastre şi un tânăr student care  beneficiază de măsură de protecţie specială.


First <<  51 52 53 54 55 56 57 58 59   >> Last
 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy