STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

Proiect “UN POPAS DE SUFLET” - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Arhiepiscopia Tomisului
22.03.2011

Click pentru download comunicat

        În cadrul protocolului de colaborare încheiat în data de 08.03.2011 între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Arhiepiscopia Tomisului, privind derularea proiectului “UN POPAS DE SUFLET”, 13 copii din cadrul C.S.S. Târgovişte „Floare de Colţ” au beneficiat de o excursie la Constanţa.

        Obiectul protocolului îl constituie derularea de activităţi comune, cultural-educative, specifice vârstei şi particularităţilor psihice ale copiilor. Astfel, timp de câteva zile,  copiii au fost într-un pelerinaj la mănăstirile din Dobrogea şi au vizitat: Catedrala Sf. Petru şi Pavel, Mănăstirea Sf. Elena din Costineşti, Mănăstirea Sf. Maria din Techirghiol, Mănăstirea Dervent, Mănăstirea Sf. Andrei, precum şi Peştera Apostolului Sf. Andrei.
Copiii au fost cazaţi în căminul seminarului, au participat la slujba de la Catedrala Sf. Petru şi Pavel, unde l-au cunoscut pe Arhiepiscopul Tomisului, au vizitat Acvariul şi Delfinariul din Constanţa şi s-au plimbat pe malul mării.

        Proiectul “UN POPAS DE SUFLET” îşi va derula activităţile cu diverse ocazii pe tot parcursul anului, încântând sufletele copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială.


Conferinţa de presă cu tema „Parteneriate pentru dezvoltarea economiei sociale la nivelul judeţului Dâmboviţa”
09.03.2011

Click pentru download comunicat

      Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC) şi Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor - Filiala Dâmboviţa (FDP Dâmboviţa), vă invită să participaţi miercuri, 9 martie 2011, la conferinţa de presă cu tema „Parteneriate pentru dezvoltarea economiei sociale la nivelul judeţului Dâmboviţa”.

      Conferinţa de presă se va desfăşura la sediul DGASPC Dâmboviţa din Târgovişte, str. I.C. Vissarion, nr. 1, începând cu ora 1200.

      Evenimentul va fi un prilej pentru promovarea parteneriatului local între DGASPC şi FDP Dâmboviţa şi a acţiunilor care vor fi iniţiate la nivel judeţean pentru dezvoltarea economiei sociale.

      Printre cei care vor lua cuvântul se numără Doamna Cristiana Bucur - Director general DGASPC Dâmboviţa, Ioana Stere - Director executiv FDP Dâmboviţa şi Simona Carobene - Manager proiect FDP.
Concept aplicat în peste 40 de ţări, economia socială prinde contur şi în România. În acest context, organizatorii îşi propun să demonstreze cum economia socială poate reprezenta o şansă pentru persoanele aflate în situaţii de risc.

      „Economia socială, care funcţionează după principiile economiei de piaţă, este o oportunitate pentru persoanele defavorizate. Nu este vorba despre acţiuni de tip asistenţial, ci despre o şansă pentru cei vulnerabili de a se integra pe piaţa muncii, după modelul de succes din Italia”, potrivit Simonei Carobene, managerul proiectului din partea Fundaţiei Dezvoltarea Popoarelor.

      Proiectul care va fi prezentat, „Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale”, are ca obiectiv general dezvoltarea unor noi modele de economie socială la nivelul a patru regiuni din România (Bucureşti-Ilfov, Vest, Nord-Vest şi Sud–Muntenia), în scopul facilitării accesului a 240 de persoane excluse sau expuse riscului de excluziune socială pe piaţa muncii şi al promovării unei societăţi incluzive.

      La nivel local, proiectul promovează parteneriatele între organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile publice, pentru dezvoltarea de activităţi de economie socială dedicate persoanelor care aparţin grupurilor vulnerabile.
„Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale” este implementat de Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor în perioada iulie 2010 - iunie 2013 şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

      Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor şi-a început activitatea în judeţul Dâmboviţa, comuna Cojasca. În anul 1998 punctul de lucru din comuna Cojasca a devenit filială în luna martie 2008.  FDP Filiala Dâmboviţa este acreditată pentru a furniza servicii sociale şi de stimulare a ocupării forţei de muncă.  

      În prezent, FDP Filiala Dâmboviţa are în implementare cinci proiecte finanţate din Fondul Social European, cu scopul prevenirii abandonului şcolar, promovării serviciilor de ocupare şi dezvoltării economiei sociale. Mai multe detalii despre activitatea FDP puteţi afla pe www.fdpsr.ro.

Persoane de contact:

  • Cristiana Bucur – Director general - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa,  e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; tel: 0245217686.
  • Ioana Stere - Director executiv - Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor Filiala Dâmboviţa, e-mail: ioana.stere@fdpsr.ro; tel: 0742.028.848.
  • Simona Carobene - Manager proiect - Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor, e-mail: simona.carobene@fdpsr.ro; tel: 0751.011. 783.

Drept la replica - “Cronica Gaestiului”
20.01.2011

Click pentru download comunicat

     Urmare materialului publicat în “Cronica Găeştiului” la data de 15.01.2011, cu titlul “Direcţia pentru Protecţia Copilului, vacă de muls pentru şmecherii judeţului”, articol preluat de clicktgv.ro în data de 16.01.2011 sub titlul “Dezmăţ pe bani publici la Direcţia pentru Protecţia Copilului”, vă aducem la cunoştinţă că datele prezentate sunt eronate, ducând la dezinformarea voită a opiniei publice.

     Ca urmare a afirmaţiilor calomnioase publicate, vă informăm că toate achiziţiile publice ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa se efectuează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi H. G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, urmărindu-se asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire sau achiziţii directe, promovarea concurenţei între operatorii economici şi asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, tratamentul egal şi nediscriminarea operatorilor economici.

     Dacă aţi fi fost informaţi corect, aţi fi ştiut că D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa organizează proceduri de achiziţie publică în vederea atribuirii contractelor prin publicarea pe SEAP a invitaţiilor de participare, cu derularea fazei finale de licitaţii electronice, iar în cazul achiziţiilor directe, prin efectuarea de studii de piaţă la operatori economici existenţi în momentul achiziţiei, precum şi din Catalogul electronic disponibil pe SEAP.

     Totodată, instituţia noastră a obţinut cu mari eforturi donaţii şi sponsorizări, a căror valoare a fost în anul 2010 de 159.532 lei. Toate produsele au fost destinate beneficiarilor serviciilor sociale şi au constat în alimente, materiale de curăţenie, medicamente, materiale igienico-sanitare, obiecte de mobilier şi electrocasnice.

     In ceea ce priveşte parteneriatul încheiat între instituţia noastră şi Asociaţia "Provita Târgovişte 2003", vă informăm că acesta a fost aprobat prin H.C.J. Dâmboviţa nr. 175/28.07.2010 şi adus la cunoştinţă opiniei publice în cadrul conferinţei de presă din data de 05.11.2010, material care se regăseşte şi pe site-ul instituţiei. Obiectul contractului îl constituie acordarea de servicii specializate de tip rezidenţial, conform standardelor minime obligatorii, pentru copii/tineri pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi determină o serie de beneficii atât pentru parteneri, cât şi pentru beneficiari:

-  reducerea costurilor pentru sectorul public, de la buget asigurându-se costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, stabilit prin H.G. 23/2010, orice altă cheltuială peste acest cost standard fiind suportată de fundaţie;

-  implicarea administraţiei publice în parteneriate public-privat poate ajuta la stimularea sectorului privat;

-   împărţirea riscurilor – de către cei doi parteneri. Aceste riscuri pot include: creşterea costurilor, incapacitatea respectării termenelor de livrare a serviciilor, insuficienta acoperire a costurilor de producere şi furnizare a unor servicii;

-   creşterea calităţii serviciilor sau menţinerea acestora – sectorul privat poate introduce modalităţi noi de producere şi furnizare a unui serviciu, iar acestea pot duce la reducerea costurilor şi la creşterea calităţii serviciului oferit;

-   creşterea veniturilor – parteneriatul oferă posibilitatea utilizării unor surse extrabugetare care nu ar fi disponibile în cazul producerii şi furnizării serviciului de către administraţia publică;

-    eficienţă în implementare – birocraţia se reduce, astfel încât pot fi utilizate forme mai flexibile de contractare şi achiziţii, aprobarea pentru utilizarea capitalului este mai rapidă, procesul decizional este mai flexibil şi simplificat.

     Menţionăm că instituţia noastră are încheiate şi alte parteneriate cu fundaţii şi asociaţii (ex. Asociaţia Mlădiţa Niculeşti) şi este deschisă unei politici sociale active, susţinând parteneriatul public-privat.

     Totodată vă informăm că Lista cuprinzând documentele de interes public conform Legii 544/2001 este afişată la sediul instituţiei. In cazul în care doriţi materiale care conţin informaţii de interes public, altele decât cele prezentate pe site-ul propriu, vă aşteptăm la sediul instituţiei noastre, în vederea diseminării în mod real şi corect a informaţiilor.                                                                 

     Vă rugăm ca în viitor, aticolele publicate referitoare la domeniul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa să aibă ca sursă numai persoanele cu atribuţii în acest sens din partea instituţiei,  în vederea informării corecte a opiniei publice.


 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy