STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

25 NOIEMBRIE - Ziua Internationala pentru Eliminarea Violentei Impotriva Femeilor
25.11.2011

Click pentru download comunicat

     Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a desemnat ziua de 25 noiembrie, drept Zi internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor şi a invitat guvernele, organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale să organizeze în această zi activităţi menite să trezească conştiinţa publică în faţa acestor probleme.

     Ca în fiecare an, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC Dâmboviţa), este alături de Direcţia de Asistenţă Socială  din cadrul Primăriei Târgovişte şi alte instituţii din judeţ, în ceea ce priveşte  participarea la “MARŞUL DE PROTEST” din data de 25 noiembrie. Această acţiune reprezintă o modalitate prin care dorim să atragem atenţia asupra faptului că oricare din noi trebuie să ia atitudine, deoarece prin indiferenţă, încurajăm violenţa domestică.

     Folosim prilejul, pentru a reaminti că instituţia noastră oferă sprijin victimelor violenţei domestice în cadrul Centrului de recuperare pentru victimele violenţei în familie. Acesta funcţionează în subordinea DGASPC Dâmboviţa din anul 2009 şi asigura  gazduirea, îngrijirea, precum şi reabilitarea şi reinserţia socială a victimelor violenţei în familie, cu următoarele obiective: servicii adecvate de învăţare a deprinderilor de bază, programe educative, consiliere juridică, consiliere psihologică, orientare şcolară şi profesională, dupa caz, protecţia persoanelor aflate în dificultate pe o perioadă determinată de timp, pe baza unei evaluări detaliate, până la reintegrarea în familie, în familia lărgită sau în comunitate.

     De la 1 iulie 2009, de când a început să funcţioneze şi până în prezent, de serviciile Centrului de recuperare pentru victimele violenţei în familie au beneficiat 190 persoane, din care 65 femei şi 125 copii.


19 Noiembrie - Ziua Mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor
20 Noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului
18.11.2011

Click pentru download comunicat

       Pe 19 noiembrie, când la nivel internaţional este marcată Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor şi 20 noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC Dâmboviţa), doreşte să atragă atenţia asupra faptului că, problematica copiilor abuzaţi şi/sau neglijaţi, nu este una minoră, iar una din metodele de prevenire poate fi conştientizarea de către copil a drepturilor de care acesta beneficiază.


       Abuzul asupra copilului, fizic sau emoţional, are consecinţe dramatice asupra dezvoltării psiho-sociale ulterioare. Dintre cele 276 de cazuri de abuz asupra copilului înregistrate de la începutul anului 2011 de către DGASPC Dâmboviţa, 15 au reprezentat cazuri de abuz fizic, 8 abuz emoţional, 7 abuz sexual, 3 exploatare sexuală, 18 exploatare pentru comitere infracţiuni şi 225 cazuri de neglijare în familie.      
Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului - 20 noiembrie, marchează data în care Adunarea Generală ONU a adoptat Declaraţia Drepturilor Copiilor (în 1959) şi Convenţia Drepturilor Copiilor (în 1989), instrumente legale internaţionale cu privire la drepturile copilului.


       În România, autorităţile publice, organismele private autorizate, precum şi persoanele fizice şi persoanele juridice responsabile de protecţia copilului sunt obligate să respecte şi să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi Legea 272/2004, în concordanţă cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr.18/1990, republicată.
Drepturile copilului trebuie să inspire deciziile tuturor autorităţilor şi instituţiilor. Toţi profesioniştii, mai ales cei care sunt zi de zi în contact cu copiii (personalul din învăţământ, avocaţi, judecători, jurnalişti, personalul din sectorul sănătăţii şi al asistenţei sociale, poliţiştii), persoanele particulare (în primul rând, părinţii), împart responsabilitatea de a proteja copiii. Ar trebui de asemenea să recunoaştem şi să susţinem în deplină măsură rolul instituţiilor independente şi al organizaţiilor neguvernamentale.


       Drepturile copilului, aşa cum sunt ele stipulate în legislaţia românească, pot fi grupate în trei mari grupe, în funcţie de rolul lor: drepturi de protecţie, drepturi de dezvoltare şi drepturi de participare. 
Astfel, îi invităm pe toţi profesioniştii şi părinţii, să ni se alăture, pentru ca toţi copiii să îşi cunoască drepturile, să ştie cum să beneficieze de ele şi să fie autorizaţi şi încurajaţi să participe la procesele de luare a deciziilor care le afectează viaţa.


Comunicat de presa septembrie 2011
21.09.2011

Click pentru download comunicat

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a fost selectată de către Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA), în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Copilului, pentru a se implica în implementarea la nivel local a proiectului strategic « Femei pentru femei – program naţional de calificare şi acreditare a femeilor în ocupaţia de baby-sitter ».

Prin implementarea în perioada 1 octombrie 2010 - 30 septembrie 2013 a acestui proiect, se urmăreşte calificarea unui număr important de femei din comunitate în ocupaţia de bonă/baby-sitter, aceasta reprezentând o soluţie la necesitatea înfiinţării unor creşe sau grădiniţe.

Obiectivul general al proiectului este acela de a pune bazele unui sistem standardizat în domeniul îngrijirii şi supravegherii copiilor pe timpul zilei, astfel încât, copiii din comunitatea deservită de către autoritatea locală, ai căror părinţi nu au posibilitatea de a-i supraveghea pe timpul zilei, să beneficieze de servicii de îngrijire şi educare de calitate, oferite de bone/baby-sitters calificate.

La acest proiect cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013 – „Investeşte în oameni!", DGASPC Dâmboviţa contribuie în mod concret prin facilitarea comunicării echipei RAA cu autorităţile publice de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, care doresc să participe la selecţia şi formarea femeilor în ocupaţia de bonă sau baby-sitter, prin campanii de promovare a cursurilor de calificare şi prin desemnarea unui psiholog din cadrul DGASPC care să realizeze evaluarea psihologică a femeilor care doresc să urmeze cursurile de calificare.

Referitor la posibilităţile de calificare/recalificare, menţionăm şi faptul că DGASPC Dâmboviţa organizează selecţie de solicitanţi pentru formare în profesia de Asistent Maternal Profesionist pentru persoane care au domiciliul în mun. Târgovişte/oraşe/cel mult localităţi limitrofe municipiului Târgovişte.


 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy