STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

Legea adopţiilor nr. 233/05.12.2011, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
29.03.2012

Click pentru download comunicat

      Legea adopţiilor nr. 233/05.12.2011, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, care intră în vigoare începând cu 7 aprilie 2012, vine în sprijinul familiilor care doresc să adopte un copil, urmărindu-se integrarea cât mai rapida a copiilor adoptabili într-un mediu familial.

      Principalul obiectiv al acestei legi este creşterea numărului de copii adoptabili şi reducerea perioadei petrecute în sistemul de protecţie, responsabilizând mai mult persoanele care au obligaţia ocrotirii unui copil.  

      Printre modificările aduse Legii 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei se numără:

  • criteriul după care o adopţie va fi calificată ca naţională sau internaţională, va fi cel al reşedinţei obişnuite, în locul criteriului domiciliului (se oferă astfel posibilitatea ca şi cetăţenii români cu reşedinţa obişnuită în afara ţării să adopte un copil din România, urmând procedura adopţiei internaţionale aşa cum prevede Convenţia de la Haga) ;
  • reglementarea situaţiei copiilor aflaţi în sistemul de protecţie socială faţă de care părinţii manifestă dezinteres timp de un an, astfel încât aceşti copii să poată fi declaraţi adoptabili după un an în care direcţia generală de asistenţă socială constată  că nu a existat nicio legătură între copil şi familia biologică şi că nu există posibilitatea reintegrării în familie; 
  • în cazul copiilor cu părinţi necunoscuţi, aceştia pot fi declaraţi adoptabili după 30 de zile de la emiterea certificatului de naştere; 
  • obligativitatea efectuării expertizei serologice ADN pentru stabilirea paternităţii în  cadrul procedurii de încuviinţare a adopţiilor unor copii care provin din relaţii extraconjugale ale soţilor;
  • actul normativ introduce, totodată, posibilitatea prelungirii, în anumite situaţii, a perioadei de monitorizare post-adopţie la peste doi ani, în care se asigură consiliere familiei, pentru a avea garanţia unei reintegrari reuşite a copilului adoptat într-un mediu familial, precum şi obţinerea atestatului de familie potenţial adoptivă în maxim patru luni, faţă de două luni cum este în prezent.
  • un cuplu cu domiciliul în străinătate, poate adopta internaţional un copil în cazul în care unul dintre soţi este cetăţean român şi în termen de doi ani de la data la care copilul a fost declarat adoptabil, nu a fost identificat niciun adoptator în România.

Bursa locurilor de munca pentru persoanele cu dizabilitati
26.01.2012

Click pentru download comunicat

         Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC Dâmboviţa) şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa (AJOFM Dâmboviţa), au organizat în data de 26 ianuarie 2012, la Clubul Studenţilor din Târgovişte, BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI.

         Au participat 27 agenţi economici din cei 90 contactaţi, care au oferit 89 de locuri de muncă.
DGASPC Dâmboviţa  a evaluat şi consiliat pe parcursul anului 2011, 339  persoane cu handicap cu capacitate de muncă păstrată. Dintre acestea, au fost identificate 55  persoane cu dizabilităţi care doresc să se angajeze. Acestora, li se adaugă cele 34 care sunt înregistrate în baza de date a AJOFM.

         Bursa Locurilor de Muncă pentru Persoanele cu Dizabilităţi a strâns la Clubul Studenţilor din Târgovişte 311 persoane, atât persoane cu dizabilităţi, cât şi dâmboviţeni în căutarea unui loc de muncă. Au fost selectate 122 persoane în vederea angajării şi o persoană a fost angajată pe loc ca electrician.                      


3 Decembrie – Ziua Internationala a persoanelor cu dizabilitati
05.12.2011

Click pentru download comunicat

         In 1992, la încheierea Deceniului dedicat Persoanelor cu dizabilităţi (1983-1992), Adunarea Generală a ONU a proclamat ziua de 3 decembrie drept Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi. Astfel, s-a facut apel la statele membre să marcheze aceasta Zi pentru ca persoanele cu dizabilităţi să fie tot mai mult integrate în societate. 

         In ceea ce priveşte protecţia persoanelor cu handicap, în judeţul Dâmboviţa, 14715 persoane  beneficiază de drepturile oferite de certificatul de încadrare într-un grad  de handicap, din care 13407  adulţi şi 1308 copii.

         In subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa funcţionează 3 centre pentru persoane adulte cu handicap: Centrul de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Gura Ocniţei; Centrul de Servicii Comunitare „Floarea Speranţei” Pucioasa; Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Pucioasa, iar în subordinea Primăriei Moreni, Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap }uicani- Moreni.

         Protecţia specială a copiilor cu dizabilităţi se realizează în cadrul Complexului de Sevicii Sociale Găeşti pentru 33 beneficiari, iar din cadrul Complexului de Servicii Sociale “Floare de Colţ” Târgovişte, 40 copii au certificat de încadrare în grad de handicap.

         Pentru toţi beneficiarii din centre se realizează  informarea, consilierea şi medierea socială în vederea integrării în societate, supravegherea si menţinerea sănătăţii, clarificarea situaţiei socio-familiale,  în vederea identificării oportunităţilor de reintegrare familială acolo unde este posibil.

         In vederea creşterii calităţii serviciilor oferite în prezent pentru persoanele cu dizabilităţi, se vor  înfiinţa  noi servicii în conformitate cu strategia naţională în domeniu.
Astfel, DGASPC Dâmboviţa va primi asistenţă nerambursabilă din Regio, Axa prioritară: 3 - „Îmbunatăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie: 3.2 – „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea  şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Acest lucru presupune dezvoltarea unui complex de servicii sociale, respectiv “Centrul social multifuncţional de resurse şi servicii pentru adulţi cu handicap  Târgovişte”,iar celalalt proiect presupuneModernizarea Complexului de Servicii Sociale Gaesti.” 

         Toţi oamenii se nasc liberi şi egali în demnitate şi drepturi, de aceea, persoanele cu dizabilităţi nu trebuie sa fie discriminate nici pozitiv, nici negativ, ci să beneficieze de şanse egale. Pentru a putea atinge aceleaşi condiţii de trai ca şi ceilalţi cetăţeni, persoanele cu nevoi speciale au nevoie de mai mult sprijin din partea comunităţii.

         Conştiinta şi percepţia socială continuă să fie dominate de convingerea larg răspândită că persoanele cu dizabilităţi sunt persoane limitate, fără posibiliăţi de a învăţa şi participa la activităţi importante. De aceea, firmele sunt îngeneral reticente în a angaja persoane cu handicap, deşi  beneficiază de anumite facilităţi fiscale.

         Prin organizarea de catre DGASPC Dambovita in data de 5 decembrie 2011 a dezbaterii cu titlul “Oportunităţi şi bariere în angajarea persoanelor cu handicap”, la care au participat institutii si ONG-uri partenere, precum si firme angajatoare ale persoanelor cu handicap, s-a dorit conştientizarea la nivelul societăţii a problemelor cu care se confruntă persoanele cu handicap şi, de asemenea, promovarea unei imagini pozitive a acestora şi valorificarea într-o cât mai mare măsură a potenţialului pe care persoanele cu dizabilităţi îl reprezintă.


 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy