STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

Conferința "Accelerarea eforturilor comune de a stopa violența împotriva copiilor la nivel național"
24.11.2017

Click pentru download comunicat

În data de 22 noiembrie 2017, la București a avut loc conferința "Accelerarea eforturilor comune de a stopa violența împotriva copiilor la nivel național", organizată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Reprezentanta UNICEF în Romania și World Vision România.

Conferința este parte a unui program implementat în România de FONPC, și coordonat de World Vision International. Principalul obiectiv al programului este de întărire a rețelelor și coalițiilor societății civile pentru a colabora în vederea unei intervenții rapide și eficiente, ce are drept scop stoparea violenței împotriva copiilor în țările care sunt membre ale Parteneriatului Global Opriți violența împotriva copiilor, inițiat de Organizația Națiunilor Unite, în anul 2016.

Cu această ocazie, 8 copii care beneficiază de măsură de protecție specială, din județul nostru, împreună cu 2 însoțitori, s-au deplasat în data de 21 noiembrie 2017 la București. Aceștia au vizitat Muzeul Antipa, precum și alte obiective, au fost cazați în București, iar în data de 22 noiembrie 2017 au participat la conferința privind stoparea violenței asupra copiilor.

Deplasarea copiilor la București a fost posibilă cu sprijinul doamnei Daniela Gheorghe, Director executiv FONPC, căreia îi mulțumim cu această ocazie.

FONPC a fost înființată în 1997 și de atunci, împreună cu membrii săi, aproximativ 100 de ONG-uri, desfășoară activități în folosul copiilor din România şi al comunităţii. FONPC lucrează în strâns parteneriat cu donatorii, finanţatorii, cu autorităţile locale şi naţionale şi organizaţii neguvernamentale, organizaţii internaţionale, instituţii europene, societatea civilă, comunitatea şi cu alţi actori implicaţi în promovarea respectării Drepturilor Copilului.


ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU ELIMINAREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR
23.11.2017

Click pentru download comunicat

Abuzul psihic și fizic asupra femeii este des întâlnit în viața de zi cu zi în multe dintre statele lumii. De aceea, Organizația Națiunilor Unite a instituit pentru data de 25 noiembrie a fiecărui an, Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.

A devenit o tradiție ca în județul Dâmbovița, la inițiativa Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Târgovişte, să fie marcată această zi printr-un “MARŞ DE PROTEST”, la care participă și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC Dâmboviţa), alături de alte instituţii din judeţ.

Această acţiune reprezintă o modalitate prin care se dorește atragerea atenției asupra faptului că noi toți trebuie să luăm atitudine, deoarece prin indiferenţă, încurajăm violenţa domestică.

Cu această ocazie, reamintim că alături de Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Târgovişte, care oferă servicii specializate pentru persoanele cu domiciliul în Municipiul Târgoviște, instituţia noastră oferă sprijin victimelor violenţei domestice care au domiciliul în județul Dâmbovița. 

În structura DGASPC Dâmbovița funcționează Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie, precum și alte servicii de consiliere și monitorizare pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane.

Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie, cu o capacitate de 15 persoane, asigură găzduirea, îngrijirea, precum şi reabilitarea şi reinserţia socială a victimelor violenţei în familie, cu următoarele servicii: consiliere psihologică, servicii adecvate de învăţare a deprinderilor de bază, programe educative, consiliere juridică, orientare şcolară şi profesională, precum și protecţia persoanelor aflate în dificultate pe o perioadă determinată de timp, pe baza unei evaluări detaliate, până la reintegrarea în familie, în familia lărgită sau în comunitate.

Serviciile sunt oferite pentru o perioadă de 90 zile, iar în situații excepționale perioada poate fi prelungită până la 180 zile.

În anul 2017, au beneficiat de serviciile centrului un numar de 82 de persoane (femei cu copii) dintre care: 43 beneficiari au fost reintegrați în familia naturală, 22 beneficiari au fost reintegrați în familia lărgită, 9 beneficiari au fost integrați în comunitate (chirie), iar 8 persoane beneficiază în continuare de serviciile centrului.

Pe parcusul anului 2017, la instituția noastră s-au înregistrat și alte 7 sesizări, iar în urma evaluării cazurilor, victimele au refuzat să beneficieze de serviciile centrului, acestea fiind consiliate și informate cu privire la cauzele și consecințele violenței în familie și au fost identificate alte surse de suport (familia lărgită, comunitate).


19 Noiembrie - Ziua Mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor
20 Noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului
17.11.2017

Click pentru download comunicat

„Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor” este marcată în data de 19 noiembrie, iar în ziua de 20 noiembrie, este sărbătorită Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului, celebrându-se astfel adoptarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copiilor.

Potrivit Convenţiei, drepturile fundamentale ale copilului sunt dreptul la viaţă, dreptul la un nume şi o naţionalitate, dreptul la educaţie, dreptul de a-şi exprima liber ideile, dreptul la îngrijire medicală, dreptul la joacă şi timp liber și dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de violenţă, abuz sau neglijenţă.

În România, autoritățile publice, organismele private autorizate, precum și persoanele fizice și persoanele juridice responsabile de protecția copilului sunt obligate să respecte și să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu prevederile Convenției Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr.18/1990, republicată, și ale celorlalte acte internaționale în materie, la care România este parte.

Un pas important în promovarea respectării drepturilor copilului îl constituie aprobarea în luna octombrie 2017 a unui proiect de lege care prevede înfiinţarea Avocatului Copilului, ca structură distinctă în cadrul instituţiei Avocatul Poporului, care se va ocupa exclusiv de protecţia drepturilor copilului.
Deși există un cadru legal care reglementează promovarea și respectarea drepturilor copilului și încalcarea acestor drepturi este aspru pedepsita de lege, încă există numeroase cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copilului, iar o parte dintre acestea nu sunt sesizate autorităților.

Astfel, în județul Dâmbovița, de la începutul anului 2017, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat - Telefonul copilului (0245983), a efectuat un număr de 395 deplasări, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice referitoare la situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor, numărul acestora fiind în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 498 sesizări.

În urma a 74 deplasări au fost preluați în regim de urgență un număr de 102 copii, față de 154 pentru aceeași perioadă a anului trecut, iar pentru 321 deplasări, nu a fost nevoie de stabilirea unei măsuri de protecție specială pentru copii. Aceste cazuri au fost remise pentru monitorizare, Autorității Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere, Centrului de prevenire a abuzului, neglijării și exploatării din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.

De asemenea, tot în aceeași perioadă, ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din județ, au fost preluați un număr de 13 copii, pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență, față de 18 copii în aceeași perioadă a anului trecut.

Dintre cele 281 de cazuri confirmate de abuz, neglijare, exploatare a copilului înregistrate de la începutul anului 2017, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa, 14 au reprezentat cazuri de abuz fizic, 31 abuz emoţional, 8 abuz sexual, 40 exploatare prin muncă, 7 exploatare sexuală şi 181 cazuri de neglijare în familie. În ceea ce priveşte serviciile oferite, 102 copii au fost preluaţi în regim de urgenţă, iar 179 copii beneficiază de servicii de consiliere psihologică în familie, sau cazurile sunt monitorizate de către autorităţile publice locale. Din cei 281 copii, 217 au domiciliul în mediul rural şi 64 în mediul urban.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, trebuie să conștientizăm că toți copiii au drepturi oriunde s-ar afla și aceste drepturi trebuie respectate indiferent de rasă, culoare, sex, naționalitate sau etnie, dizabilități, limbă, religie, opinii politice, stare materială sau poziție socială.


 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy