STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

Vizita de lucru a Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, în cadrul Centrului de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap Târgoviște
16.05.2013

Click pentru download comunicat

Joi, 16.05.2013, a fost efectuată o vizită de lucru a Președintelui CJD - Adrian Țuțuianu, însoțit de Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia – Liviu Mușat și Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița – Cristiana Bucur, în cadrul Centrului de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap Târgoviște. Acest centru este înființat în cadrul colaborării  între Consiliul Județean Dâmbovița - Direcția Generală de Asistenta Sociala si Protectia Copilului  și Fundația SERA România .

Centrul a fost construit pe un teren pus la dispoziţie de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa, iar investiţiile legate de proiectare, construcţie, dotare şi formare de personal au fost asigurate de către Fundaţia SERA ROMÂNIA, costurile totale ajungând la 350.000 de euro.

Beneficiarii direcţi ai Centrului de recuperare şi reabilitare pentru copilul cu handicap din Târgovişte sunt cei 1.495  copii cu handicap din judeţul Dâmboviţa, instituţia putând oferi servicii de recuperare şi întreţinere pentru 90 copii în fiecare lună.

Centrul funcționează din luna noiembrie 2012, în decembrie a avut 20 beneficiari și a ajuns progresiv, la 41 beneficiari in aprilie 2013,  din care :

 1. copii cu handicap fizic, cu deficiențe ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor, staticii și mișcării ( 13 cazuri )
 2. copii cu handicap mintal, cu deficiențe funcționale la nivelul sistemului nervos și funcțiilor mentale globale, în sfera comunicării, învățării, afectivității, comportamentului ( 28 cazuri )
Beneficiarii centrului sunt copii cu vârste între 2 si 17 ani, cu ponderea cea mai mare fiind copii din categoria de vârstă 3- 6 ani ( 24 cazuri ).


Cea mai mare parte a copiilor (12 cazuri ) au domiciliul în Târgoviște, restul 29 fiind din alte localități din județ,  situate la distanțe apreciabile ( Butimanu, Petrești, Hulubești, Buciumeni, Bezdead, Motăieni ).
În cadrul centrului sunt oferite servicii de hidro – kinetoterapie și masaj, consiliere psihologică copii și familie, terapie ocupațională, consiliere vocațională și, în curănd și logopedie.

În prezent în centru sunt:

 1. 8 copii care beneficiază de  8-10 ore de terapie / săptămână;    I 320 ore / luna
 2. 15 copii care beneficiază de 4-5 ore de terapie / săptămână ;   I 300 ore / luna
 3. 18 copii care beneficiază de 3 ore de terapie / săptămână         I 216 ore / luna

Reevaluarea situației fizice și psihice a acestor copii se face o dată la 3 luni. Deja pentru o bună parte din acești copii urmează o a doua evaluare, în cursul lunii mai. Având în vedere că problemele acestor copii sunt complexe și că, mai ales pentru cei cu deficiențe mintale, sau de comunicare, socializare,  acomodarea la persoane și solicitări noi necesită timp îndelungat, echipa de lucru a propus extinderea perioadei de furnizare de servicii pentru 75 -80% din copiii aflați în programe de recuperare.

În 6 luni de activitate au fost înregistrate 2 cazuri de sistare a furnizării de servicii prin necomplianța familiei (neprezentare conform programărilor) (5%) și 4 cereri de întrerupere întrucât copiii au fost incluși în alte programe de recuperare la centre specializate din București, Oradea.

În cursul reevaluărilor efectuate a reieșit că, dupa 6 luni de activitate în cadrul centrului, beneficiarii  au înregistrat progrese în următoarele arii :

 • îmbunătățirea abilităților de recunoaștere, memorare, captare și menținere atenție;
 • diminuarea comportamentelor hetero și autoagresive;
 • crețterea gradului de adaptare la cerințele de lucru;
 • îmbunătățirea mobilității generale și segmentare .


Vizita de lucru privind stadiul lucrărilor în cadrul proiectului “Centrul social multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap”
16.05.2013

Click pentru download comunicat

Joi, 16.05.2013, a fost efectuată o vizită de lucru a Președintelui CJD - Adrian Țuțuianu, însoțit de Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia – Liviu Mușat și Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița – Cristiana Bucur, referitoare la  stadiul lucrărilor în cadrul proiectului “Centrul social   multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap”,   situat în Târgoviște, str. Mr. Brezișeanu, nr. 25

Proiectul “Centrul social multifuncțional de resurse și servicii pentru adulți cu handicap”, accesat din fonduri structurale în cadrul Programului Operațional Regional (POR)  2007-2013, Axa prioritară: 3 - „Îmbunatățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție: 3.2 – „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, se află în stadiul de realizare a lucrărilor de consolidare a fundațiilor și de reabilitare a spațiilor existente:
- organizarea de șantier și crearea condițiilor de lucru ( scoaterea de sub tensiune și întreruperea gazelor);
- demontarea tâmplăriei, sobelor și planșeului peste parter;
- turnarea armăturilor pentru fundații.

Lucrările sunt executate de SC IULCOVER GROUP SA, în baza Contractului de lucrări nr.10225/20.02.2013, perioada de execuție fiind de 15 luni.

Contractul de lucrări presupune pe lângă reabilitare, modernizare, consolidare, dotare și extinderea complexului cu spații destinate recepției și construcția unui lift pentru persoane cu handicap.

La sfârșitul perioadei totale de implementare a proiectului de 33 luni, în vara anului 2014,  “Centrul social multifunctional de resurse si servicii pentru adulti cu handicap”, situat în Târgoviște, str. Mr. Breziseanu, nr. 25, va cuprinde, pe lângă serviciile oferite în prezent prin compartimentele existente, şi două noi tipuri de servicii sociale specializate, destinate persoanelor adulte cu handicap din judeţul  Dâmboviţa,  respectiv:

  • Centrul de consiliere și sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice,  cu o capacitate de 40 persoane/an;
  • Serviciul de recuperare și reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap,  cu o capacitate de 200 persoane/an.


Ziua Internațională a Familiei - Ziua familiei în România
15.05.2013

Click pentru download comunicat

Organizația Națiunilor Unite a declarat anul 1994 Anul Internațional al Familiei, iar începand cu 1995, s-a sărbătorit anual în data de 15 mai „Ziua internațională a Familiei”.
Guvernul României a decis marcarea acestui eveniment internațional prin sărbătorirea la data de 15 mai a ,,Zilei familiei în România”.

Politicile familiale, depind de starea economică a țării, de starea socială a națiunii, de nivelul de organizare și de modul de administrare a sistemului de securitate socială, de capacitatea asistenței sociale de a răspunde problemelor atât de diverse care se ivesc în fața unei familii.

În România, politica socială este o politică concretă, elaborată și coordonată de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, atât global cât și sectorial, care administrează sistemul național de asistență socială, promovează drepturile familiei, copilului, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, persoanelor marginalizate social, susține financiar și tehnic programe de asistență socială destinate acestora.

În țara noastră, cele mai frecvente probleme ale familiei sunt violența asupra femeii sau, mai rar, asupra bărbatului, abuzul sexual asupra unuia dintre parteneri, violența asupra copiilor sau abuzul prin neglijență.

Cauzele specifice sunt în principal sărăcia și lipsa educației. Dar de multe ori, necunoașterea propriilor drepturi, necunoașterea unor norme dupa care trebuie să se desfășoare viața de cuplu, frica, neîncrederea în instituțiile care asigură ajutor, lipsa informațiilor în ce privește existența acestor instituții și ce servicii oferă ele, duc la persistența acestor probleme.

Sărbătorirea acestei zile reprezintă o ocazie pentru sensibilizarea tuturor românilor cu privire la problemele cu care se confruntă familia în societatea contemporană, precum și pentru a promova inițiative în sprijinul familiei.

Totodată, acest moment reprezintă o ocazie de a celebra toate familiile și în special pe cele care au înțeles că pentru o reușită totală în clădirea unei familii este nevoie de inteligență și de o strădanie continuă de a ne modela pe noi înșine printr-un adevărat act de voință, de educație și de forță morală. În același timp, cum  nimic nu poate înlocui climatul familial și dragostea părintească, este o ocazie de a susține familii în dificultate din județ și de a sprijini familiile care doresc reintegrarea copiilor aflați în sistemul de protecție.


 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy