STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

Conferinta de presa
29.07.2013

Click pentru download comunicat

 • Parteneriat DGASPC Dâmbovița cu Organizația ONLUS Ponte del Sorriso Italia și  Consiliul Local Municipal Târgoviște

Obiectul parteneriatului constă în reabilitarea, reamenajarea, renovarea, modernizarea și dotarea fostei Școli nr. 7 Priseaca, în vederea organizării și funcționării unei case de tip familial, în care să se asigure condiții de locuire pentru copiii și tinerii aflați în sistemul de protecție de tip rezidențial al DGASPC Dâmbovița.
Astfel, Consiliul Local Târgoviște a atribuit CJD- DGASPC Dâmbovița, în folosință gratuită, imobilul în care a funcționat Școala nr. 7 din cartierul Priseaca, iar Organizația ONLUS Ponte del Sorriso Italia va realiza pe cheltuiala sa lucrările de reabilitare, modernizare, reamenajare și dotare.

 • Parteneriat DGASPC Dâmbovița cu  SC General Optic SRL,  Asociația „Eu pot!” Târgoviște  și  SC Rhein Vision SRL

În data de 12 februarie 2013 a fost semnat acordul de colaborare între  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC Dâmbovița), SC General Optic SRL,  Asociația „Eu pot!” Târgoviște  și  SC Rhein Vision SRL,  având ca obiectiv corectarea deficiențelor vizuale prin ochelari pentru copiii care beneficiază de măsură de protecție specială.
Din luna martie 2013 și până în prezent,  47 copii au beneficiat de consultații optometrice și oftalmologice, asigurarea tratamentelor necesare precum și rame de ochelari și lentilele corectoare necesare corecțiilor optice.   
Urmează ca și alți copii aflați în plasament să beneficieze de serviciile oferite gratuit de către partenerii noștri.

 • Parteneriat cu Fundația Motivation România

Obiectul colaborării încheiate în februarie 2013, îl constituie desfășurarea de programe de instruire pentru viața independentă și alte acțiuni comune de promovare a incluziunii sociale, adresate copiilor și persoanelor adulte cu dizabilități locomotorii din județul Dâmbovița, atât din cadrul unităților de protecție a DGASPC Dâmbovița cât și din comunitățile locale.
Activitățile Fundației Motivation  România se derulează în cadrul Centrului Regional de Training Prahova, înființat prin proiectul Roțile Schimbării –către servicii adecvate pentru utilizatorii de scaun rulant, proiect cofinanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională.
Astfel, până în prezent, 2 persoane au beneficiat de scaun rulant oferit de către fundație și 15 copii din Târgoviște au fost evaluați somato-metric și privind aptitudinile fizice în vederea prescrierii de echipamente assistive și de mobilitate persoanlizate.

 • Parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Direcția Protecția Copilului și cu Fundația SERA România

Acesta a constat în participarea în perioada aprilie-iulie 2013 a 75 specialiști din cadrul DGASPC Dâmbovița, la cursul de instruire  “Direcții de îmbunătățire a eficacității organizaționale a sistemului de protecție a copilului în România”, destinat specialiștilor care lucrează în domeniul protecției drepturilor copilului, precum și persoanelor implicate în domeniul de referință, organizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a sistemului de protecție a copilului în România”, cod SMIS 26554, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității  Administrative 2007-2013 și implementat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Direcția Protecția Copilului în parteneriat cu Fundația SERA România.

 • Parteneriat cu Asociaţia  „Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi  Toxicomanilor” (ALIAT)- Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele Dependente de Alcool Dâmboviţa

  Scopul colaborării încheiate la sfârșitul lunii martie 2013 este oferirea de servicii integrate (sociale şi psihologice) de către specialiştii ALIAT pentru copii şi tinerii cu riscul de a avea un consum problematic de substanţe psihoactive, tutun, alcool, aflaţi în evidența sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului Dâmboviţa.
Acțiunile din cadrul acestui parteneriat sunt la începutul derulării și au constat în întâlniri cu beneficiarii din cadrul Complexului de Servicii Sociale" Floare de Colț" Târgoviște și stabilirea unui calendar de acțiuni comune.

 •   Parteneriat cu Fundația Sera România

Acest parteneriat încheiat în martie 2013 are ca obiectiv elaborarea prin acțiuni comune a unui proiect pilot privind  identificarea, elaboarea și aplicarea unor măsuri privind reintegrarea/integrarea copiilor aflați cu măsură de protecție specială, precum și elaborarea unei metodologii cu instrumente de lucru necesare derulării unui astfel de program.
Astfel, se urmărește reintegrarea în familie a cel puțin 50 beneficiari, identificați cu posibilități de reintegrare, însă cu resurse materiale reduse și/sau condiții de locuit precare.  Sumele care urmează a fi alocate de către Fundația Sera România și Consiliul Județean Dâmbovița în acest scop reprezintă 1/3 din sumele destinate menținerii acestor copii în sistemul de protecție al DGASPC Dâmbovița.
Până în prezent au fost identificați cei 50 copii aflați în sistemul de protecție  socială, iar pentru 20 dintre aceștia s-a realizat evaluarea lor și a familiilor din punct de vedere social, psihologic, precum și ancheta socială din care rezultă necesitățile materiale. Astfel, urmează ca partenerii să vireze suma necesară, în funcție de devizul întocmit, iar specialiștii DGASPC Dâmbovița vor continua evaluarea și a celorlalți copii și a familiilor acestora.

 • Caravana "CASPER", la Târgovişte -"Dărâmăm ziduri pentru a construi punţi"

La invitația Asociației  Phoenix  Speranța  Mediaș,  DGASPC  Dâmbovița a participat la acțiunea organizată de către reprezentanții asociației, în cadrul campaniei naționale de sensibilizare a comunității, în vederea schimbării atitudinii sociale privind persoanele cu dizabilități.
Astfel, în data de 18.07.2013, Caravana "CASPER", - "Dărâmăm ziduri pentru a construi punţi" a ajuns și la Târgoviște.  Acțiunea s-a derulat în cadrul proiectului  „Servicii sociale integrate și formare vocațională pentru persoane cu abilităţi” POSDRU/96/6.2/S/54702.
Participanții la eveniment au realizat un zid simbolic, pe care scria DIZABILITĂŢI și au dărâmat primele trei litere, numai pentru a simboliza ceea ce încearcă să transmită, și anume  să punem accentul pe abilitate şi să încurajăm angajatorii să integreze persoane cu dizabilitate la locul de muncă.
Obiectivul campaniei naționale derulată în 25 de orașe din România este de a oferi “mai multă informație, pentru mai puține prejudecăți”.

 • Parteneriat cu Fundația " Anisia Ioana"  Dâmbovița

Cantina  "Sfinții Apostoli Petru și Pavel", din cadrul Fundației "Anisia Ioana ", este o unitate  privată de asistență socială ce prestează servicii  sociale gratuite, persoanelor aflate într-o situație socio-economică dificilă, serviciile constând în pregătirea și asigurarea hranei (prânzul), hrana distribuindu-se la sediul Cantinei din Târgoviște, str. Udriște Năsturel , bl. 19-20, Magazin nr. 44.
Colaborarea cu DGASPC Dâmbovița constă în asigurarea de către fundație a unei mese pe zi pentru copiii aflați în plasament familial în localitatea Târgoviște, precum și familiilor în care se află copiii, dacă acestea se încadrează în criteriile de acordare a serviciului social.  
Fundația "Anisia Ioana" va asigura prânzul și pentru copiii aflați în plasament la Complexul de Servicii Sociale "Floare de Colț" și urmează cursurile Școlii Speciale din Târgoviște.


Situaţia preluărilor în regim de urgență pe semestrul I 2013, ca urmare a sesizărilor privind copii abuzați, neglijați, exploatați
10.07.2013

Click pentru download comunicat

In perioada 01.01.2013 – 30.06.2013, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat - Telefonul copilului a efectuat un număr de 200 deplasări pe raza judeţului Dâmboviţa, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice referitoare la situaţii de abuz, neglijare, exploatare a copiilor.

În urma a 37 deplasări au fost preluați  în regim de urgență un număr de 45 copii (24 băieți și 21 fete), care au fost plasați după cum urmează: 16 copii la asistenți maternali profesioniști, 19 copii la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat Târgoviște, 6  copii la rude sau la alte familii și 4 copii la Centrul de primire in regim de urgență pentru copilul cu handicap Găești.
Cei 45 copii au fost preluați pe baza Dispozițiilor Directorului General al D.G.A.S.P.C. Dâmbovița.

În urma a două deplasări, s-a propus  instanței judecătorești, emiterea unei ordonanțe președințiale de preluare în regim de urgență a 8 copii.
În urma a 163 deplasări, nu a fost nevoie de stabilirea unei măsuri de protecție specială pentru copii. Cazurile au fost remise pentru monitorizare, Autorității Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere, Centrului de prevenire a abuzului, neglijării și exploatării din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița.

De asemenea,  tot în aceeași perioadă, ca urmare a sesizărilor scrise din partea Spitalelor Târgoviște și Pucioasa,  au fost  preluați  în regim de urgență un număr de 18 copii (8 băieți și 10 fete), părăsiți în maternitate, pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență. De la începutul anului 2013 s-au întocmit adrese către Primăriile din județul Dâmbovița, pentru 81 mame minore, în vederea monitorizării situației cuplului mamă-copil.


PARTENERIATUL - Solutie eficienta pentru servicii sociale sustenabile in judetul Dambovita
18.06.2013

Click pentru download comunicat

În data de 18 iunie 2013, la sediul Consiliului Județean Dâmboviţa (CJD), a fost organizata o masă rotundă cu titlul Parteneriatul – soluţie eficientă pentru servicii sociale sustenabile în judeţul Dâmboviţa.

La eveniment au participat Codrin Scutaru, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Paul Sima, consilier metodologie în cadrul  Direcției  Protecția Persoanelor cu Handicap- MMFPSPV,  Adrian Țuțuianu, președinte CJD, Gabriel Grozavu, vicepreședinte CJD,  Ivan Vasile Ivanoff, secretar CJD, Violeta Alexandru- director  Institutul de Politici Publice (IPP), Elena Iorga, director programe- IPP, Cristiana Bucur- director general DGASPC Dâmbovița, Doinița Dinu-director general adjunct DGASPC Dâmbovița, Marcela Iordache- director adjunct Direcția de Asistență Socială Târgoviște, Toni Ciprian Mihai- director AJPIS, precum și reprezentanți ai  autorităților publice locale și ai Organizațiilor neguvernamentale (ONG) care acționează în domeniul asistenței sociale.

Acțiunea a fost organizată de către  Consiliul Județean Dâmbovița, în colaborare cu Institutul de Politici Publice București.

Institutul de Politici Publice Bucuresti este o organizatie neguvernamentala care militeaza pentru cresterea calitatii proceselor de elaborare a politicilor publice in Romania.

Acest eveniment a fost organizat cu scopul identificării punctelor comune de interes din domeniul serviciilor sociale, respectiv a oportunităţilor de parteneriat cu organizaţii neguvernamentale active în acest sector.  Astfel, în paralel cu lucrările mesei rotunde, s-a desfășurat în Piața Tricolorului din Târgoviște,târgul  serviciilor sociale din Dâmboviţa.

Proiectul de colaborare a constat în:

 1. Elaborarea unui chestionar” de catre IPP pentru colectarea de date statistice despre nevoile sociale si oferta de servicii sociale existente, chestionar ce a fost distribuit in cele 89 localitati ale judetului.
 2. Organizarea unei mese rotunde (in sala mare a Consiliului Judetean) cu aproximativ 60 de invitati:
  - 25 ONG-uri
  - primari  
  - reprezentanti ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
 3. Organizarea in paralel al unui targ al serviciilor sociale

Participanții au fost ONG-uri prestatoare de servicii sociale și centre din cadrul DGASPC Dâmbovița.

Targul a fost vizitat  la sfârșitul dezbaterii de către participanții la „masa rotunda”, dar si de catre cetățenii orașului.


 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy