STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

Zilele Asistenței Sociale "Criza Economică și Socială - Soluțiile Asistenței Sociale"
28.03.2014

Click pentru download comunicat

În luna martie a fiecărui an Colegiul Național al Asistenților Sociali din România sărbătorește "Zilele Asistenței Sociale", luna Asistenței Sociale oferind oportunitatea asistenților sociali de a celebra profesia lor și de a reafirma munca pe care o desfășoară zi de zi în comunitate.

Tema stabilita la nivel mondial pentru anul acesta, de catre Federația Internațională a Asistenților Sociali și preluată și de către Colegiul Național al Asistenților Sociali este „ Criza Economică și Socială - Soluțile Asistenței Sociale".

Colegiul Național al Asistenților Sociali din România este autoritatea profesională în domeniu care reprezintă, apară și promovează drepturile și interesele membrilor la nivel local, național și internațional, apără onoarea, libertatea și independența profesională a asistentului social în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către asistenții sociali a obligațiilor care le revin față de beneficiari, instituții și societate, în concordanță cu normele deontologice ale profesiei.

În județul Dâmbovita, în cadrul Zilelor Asistenței Sociale, Colegiul Național al Asistenților Sociali în parteneriat cu Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița (DGASPC) a organizat o dezbatere cu tema „ Criza Economică și Socială - Soluțiile Asistenței Sociale ".

Dezbaterea a avut loc în data de 28.03.2014, ora 1200 la Sediul DGASPC din Târgoviște, strada I.C. Vissarion nr. 1 (lângă Primăria Târgoviște) și au fost invitați să participe profesioniști din domeniul asistenței sociale.
Ca asistenți sociali, PROMOVĂM EGALITATEA ȘI ECHITATEA, SPRIJINIM UN STIL DE VIAȚĂ SUSTENENABIL, SUSȚINEM IMPLICAREA INDIVIDULUI ȘI A COMUNITĂȚII ȘI RESPECTĂM DIVERSITATEA.


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, împreună cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, a organizat în data de 04.03.2014, la ora 10.30, o acțiune destinată...
04.03.2014

Click pentru download comunicat

Luna martie este luna femeilor, luna în care reprezentantele sexului frumos sunt răsfățate cu atenție și flori.

Astfel, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, împreună cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, a organizat în data de 04.03.2014, la ora 10.30, o acțiune destinată beneficiarelor Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa.

În cadrul acestui centru se oferă servicii de găzduire, îngrijire și protecţie într-un mediu securizat, asistenţă medicală şi servicii de recuperare/reabilitare, asistenţă şi consiliere socială, pentru persoane vârstnice cu dizabilități.

Acțiunea comună organizată de către cele două instituții a constat în faptul că tinere cursante, însoțite de către reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, au oferit servicii de coafură și au adus multă bucurie în sufletul  doamnelor din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa, situat în str. Radu Cosmin, nr. 22.


Conferinta de presa cu tema Bilant de activitate 2013
21.01.2014

Click pentru download comunicat

Activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, în anul 2013, a fost marcată de continuarea eforturilor de creștere a calității în furnizarea serviciilor sociale și eficientizare a acestora.  Astfel, au fost derulate activități  conform cadrului legislativ, asigurând la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi alte persoane aflate în nevoie.
Activitatea de protecţie a drepturilor copilului

 • S-a urmărit reducerea numărului de copii cu măsură de protecţie specială prin creşterea numărului de reintegrăridin sistemul de protecţie al copilului, prin susţinerea  familiei naturale sau extinse în vederea accesării serviciilor sociale de la nivel comunitar, precum şi prin încurajarea şi sprijinirea adopţiei naţionale.

Măsura de protecţie specială

Număr
copii la data de 31decembrie 2012

Număr
copii la data de 31decembrie 2013

- plasament la asistent maternal profesionist

668

630

- plasament familial la rude/alte persoane, tutele

488

450

- plasament de tip rezidenţial –centre, case de tip familial, apartamente, subordonate DGASPC

142

129

- plasament de tip rezidenţial –centre, case de tip familial, OPA

64

90

Total

1362

1299

 • În vederea încadrării în standardele de cost şi pentru a exista o continuitate şi complementaritate în furnizarea serviciilor/prestaţiilor sociale fumizate de către instituţiile publice şi private din domeniu, existente în unitatea administrativ teritorială a judeţului, s-a realizat  asigurarea unui parteneriat public-privat eficientîn vederea protecţiei şi respectării drepturilor copilului. Astfel, instituţia noastră a contractat prestarea de servicii sociale in baza HG 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru servicii sociale, cu  Asociatia "Provita Târgovişte 2003" (63 beneficiari),  Fundaţia "Cara Bella Internațional" (21 beneficiari) și Asociația Centrul Diaconal Casa Creștină (6 beneficiari). Astfel, în prezent se asigură managmentul de caz atât pentru cei 129 copii/tineri din sistemul rezidențial subordonat DGASPC, cât și pentru cei 90 copii /tineri care beneficiază de serviciile de tip rezidenţial oferite de aceste ONG-uri. 

 • Protecția victimelor violenței domestice

     Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie a realizat găzduirea și îngrijirea victimelor violenței domestice, consilierea psihologică și socială, consultanță și asistență juridică,  pentru un număr de 60 de beneficiari (26 adulți şi 34 copii). Dintre aceştia, 32 beneficiari au fost reintegraţi în familia naturală, 12 beneficiari au fost integrați în societate, 6 sunt în prezent beneficiari ai unor ONG-uri, iar 10 (5 mame și 5 copii) beneficiază în continuare de serviciile centrului.
Reducerea duratei de furnizare a serviciilor de protecție specială s-a realizat prin:

 • Deschiderea procedurii de adopţie naţională pentru 136 copii, 30 încredinţări în vederea adopţiei, 21 încuviințări adopție (18 încuviinţări de adopţie naţională și 3 adopții internationale).

        Familiile biologice sau adoptive au fost sprijinite şi consiliate în vederea    integrării/reintegrării copiilor în familie şi s-a realizat colaborarea cu Autorităţile Publice Locale în vederea acordării serviciilor primare familiilor în dificultate pentru prevenirea separării copilului de familie, iar 92 copii se află în evaluare postadopție.
Conform datelor oferite de către Oficiului Român pentru Adopții, Dâmbovița se află pe locul I la deschideri procedură adopție.
În anul 2013 au fost eliberate 29 atestate de familie/ persoană potenţial adoptatoare.

 • Au fost reintegraţi în familia naturală/extinsă un număr de 91 copii (36 copii din măsura de plasament la asistent maternal profesionist, 14 din măsura de plasament la rude/alte persoane şi 41 din măsura de plasament de tip rezidenţial).

  • Tot în aceeaşi perioadă 75 tineri au părăsit sistemul de protecţie la cerere, ca urmare a împlinirii vârstei de 18-26 ani, aceștia fiind integrați în comunitate (15 tineri din măsura de plasament la asistent maternal profesionist, 37 din măsura de plasament la rude/alte persoane şi 23 din măsura de plasament de tip rezidenţial, din care 6 tineri au fost reintegrati socio-profesional).

   

  Asigurarea unei măsuri de protecție specială pentru copiii abuzați, neglijați, exploatați

  • În cadrul Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat -Telefonul copilului s-au înregistrat 400 sesizări scrise sau telefonice privind situaţii de abuz, neglijare, exploatare a copiilor, pentru care s-a făcut evaluarea situației familiale. În urma a 73 deplasări,  au fost preluaţi în regim de urgenţă 104 copii care au fost plasaţi după cum urmează: 39 copii la asistenţi maternali profesionişti,  38 copii la Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Târgovişte, 4 copii la Complexul de Servicii Sociale Găeşti- Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul cu handicap şi 23 copii au fost plasaţi la rude sau alte familii. În   urma a 327 deplasări nu a fost necesară stabilirea unei măsuri de protecţie specială, cazurile fiind remise pentru monitorizare Autorităţilor Publice Locale de domiciliu, sau s-a oferit consiliere în cadrul centrului de specialitate din cadrul instituţiei noastre.         

         Ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din judeţ, au fost preluaţi în regim de urgenţă 36 copii părăsiţi în unităţile sanitare (31 copii plasaţi în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist, 1 copil în plasament familial, 3 copii plasaţi în regim de urgenţă la Complexul de Servicii Sociale Găeşti și 1 copil cu dizabilități în plasament la Fundația Cara Bella Internațional), iar pentru 168 mame minore înregistrate în anul 2013, s-a colaborat cu primăriile de domiciliu pentru monitorizarea situaţiei cuplurilor mamă-copil, în vederea prevenirii separării copiilor de familie.

       Se observă scăderea numărului copiilor intrați în sistemul de protecție specială și a mamelor minore monitorizate. Astfel, în anul 2013 au intrat în sistemul de protecție 140 copii (104 preluări echipa mobilă și 36 copii părăsiți în spital), față de anul 2012 când au fost preluați în regim de urgență 177 copii (150 preluări echipa mobilă și 27 copii părăsiți în spital).
  Numărul mamelor minore a scăzut de la 196 în anul 2012, la 168 în anul 2013.

      Servicii sociale pentru persoane cu handicap din  județ (adulți și copii)

  • În ceea ce priveşte  evaluarea complexă a copilului cu dizabilități, au fost reevaluate şi evaluate în anul 2013 un număr de 1428 cazuri (189 cazuri noi). Dintre acestea, 920 s-au încadrat în gradul de handicap grav, 256 handicap accentuat, 242 handicap mediu, 7 handicap uşor, iar 3 nu s-au încadrat.
  • Servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități

              În afară de centrele de tip rezidențial pentru copii în care benficiază de servicii specializate 79 copii cu dizabilități, în structura DGASPC Dâmbovița funcționează și   Complexul de recuperare şi reabilitare copii cu handicap Târgovişte. În cadrul acestuia funcționează centrul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap şi echipa mobilă pentru copii cu dizabilități
          Centrul de recuperare si reabilitare copii cu handicap Târgoviște asigură servicii de recuperare și reabilitare pentru copiii cu handicap din județul Dâmbovița, în cadrul centrului sau în cadrul familiei. Centrul a fost finanţat în întregime  de către  Fundaţia SERA România și a fost finalizat, recepţionat şi dat în folosinţă la începutul lunii octombrie 2012, iar în anul 2013 a avut  98 beneficiari copii cu dizabilități.
         Echipa Mobilă pentru copii cu dizabilităţi, înființată în anul 2011 în cadrul  unui proiect în colaborare cu Direcția Generală Protecția Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, a asigurat în anul 2013 servicii specializate şi practici integrative pentru copiii cu nevoi speciale în cadrul propriilor familii, pentru 61 copii cu dizabilități.

  • Serviciul evaluare complexă pentru adulți are în evidență 14276 dosare pentru persoane cu dizabilități și a evaluat în anul 2013, la sediul instituției 5214 dosare, din care 1476 dosare noi, și 364 persoane nedeplasabile au fost evaluate la domiciliu.
  • La sfârşitul anului 2013,  numărul persoanelor cu dizabilități aflate în plată, a fost de 14126, din care 12955 sunt persoane adulte, iar 1171 sunt copii. Totalul cheltuielilor pentru acordarea prestaţiilor sociale lunare (indemnizaţie şi buget complementar, alocaţie hrană şi indemnizaţie însoţitori persoane cu handicap vizual) a fost de 45.337.254,24 lei.

  • Furnizarea de servicii de îngrijire şi recuperare în sistem rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap s-a realizat în anul 2013 pentru 139 persoane, din care: 58 persoane au beneficat de servicii specializate în cadrul Centrului de îngrijire şi  asistenţă Pucioasa, 37 persoane în  Locuinţele  protejate din cadrul CSC Floarea Speranței Pucioasa, 11 persoane în Centrul de criză din cadrul CSC Floarea Speranței Pucioasa  și 33 persoane în Locuinţele protejate din cadrul CSC Sfântul Andrei Gura Ocniţei.

      În afară de centrele de tip rezidențial din subordinea DGASPC Dâmbovița, în județul Dâmbovița funcționează Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap, Țuicani – Moreni, care este în prezent instituție publica de asistență socială în subordinea administrativ – financiară a Consiliului Județean Dâmbovița și a Primăriei Moreni  și asigură servicii rezidențiale, educative și de recuperare pentru 125 persoane cu vârste între 18 si 45 ani, cu handicap mintal, neuropsihic asociat și cu handicap locomotor.
    Bugetul derulat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa în anul 2013 a fost următorul:  
                                                                                                                                      LEI


  SUBCAPITOLUL
  BUGET

  finantare

  plati

  sold

  Subcapitolul 68.02.05
  Asistenţă socială în caz de invaliditate

  46110000

  46070552.54

  46032228.74

  38323.80

  Subcapitolul 68.02.06
  Asistenţă socială pentru familie şi copii
  Total din care:

  27940000

  20975000

  20240953.83

  734046.17

  Cheltuieli de personal

  12660000

  12660000

  12582024

  77976

  Bunuri şi servicii

  3700000

  3500000

  3318476.50

  181523.50

  Asistenţă socială

  2880000

  2880000

  2777209.22

  102790.78

  Alte cheltuieli

  400000

  385000

  348008.85

  36991.15

  Proiecte cu finanţare FEN

  7900000

  1150000

  826882.24

  323117.60

  Cheltuieli capital

  400000

  400000

  388353.02

  11646.98

  Restituire finanţare ani precedenţi

   

   

  -28283.49

   

  Subcapitolul 68.02.50
  Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale, total din care:

  2740000

  2733000

  2617199.12

  115800.88

  Cheltuieli de personal

  1720000

  1713000

  1703108

  9892

  Bunuri şi servicii

  1000000

  1000000

  900972.15

  99027.85

  Asistenţă socială

  20000

  20000

  13118.97

  6881.03

  Cheltuieli de capital

  0

  0

  0

  0

   • În structura DGASPC Dâmboviţa funcţionează servicii şi compartimente specializate, servicii de tip familial, servicii de consiliere, de recuperare, de orientare şi sprijin pentru copii şi adulţi, precum și servicii sociale – de tip rezidenţial organizate în structura unor centre sau complexe de servicii sociale pentru copii şi adulţi în care își desfășoară activitatea 754 salariați (156 funcționari publici și 598 personal contractual). Din totalul de 598 personal contractual, un număr de 331 sunt asistenți maternali profesioniști.

   SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE DIN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE ŞI  PARTENERIATE ÎN PROIECTE

   I. Proiectele cu finanţare din fonduri structurale depuse de DGASPC la ADR Sud-Muntenia,  în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale se află în diferite stadii de implementare la începutul anului 2014, dupa cum urmează:

     - Proiectul Modernizare spaţii existente si extindere construcţie parter "Centru  Social  Găeşti”, se află în faza de postare  pe SEAP a documentației de atribuire a lucrărilor de construcție.
   - Proiectul “Centrul social multifuncţional de resurse si servicii pentru adulţi cu  handicap Târgovişte” se află în faza de implementare, respectiv execuția lucrărilor. Contractul de lucrări a fost semnat în februarie 2013 pentru o perioada de execuție de 18 luni. Până la sfârșitul anului 2013 au fost executate peste 40% din lucrări și au fost plătite prin cereri de plată lucrările executate până la data de 31.10.2013;
   - Pentru proiectul privind “Modernizarea și extinderea Complexului de Servicii Sociale Casa Soarelui” a fost semnat Contractul de finanțare nr. 3724/16.05.2013, în prezent aflându-se în faza de postare  pe  SEAP a documentației de atribuire a lucrărilor de construcție.

   II. Proiecte cu finanțare din fonduri guvernamentale:

   -  Prin Ordinul ministrului MMFPSPV nr.496/15.03.2013 a fost aprobată suma de 990.894,00 lei pentru finanţarea lucrărilor de reparatii, reabilitari, amenajari, modernizari “Locuințe protejate din Gura Ocniței și Pucioasa”, din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
   - Contractul de lucrări semnat în noiembrie 2013 s-a concretizat printr-o primă situație de lucrări și de plată înaintată MMPSPV la începutul lunii decembrie 2013.

   III. Proiectele depuse la Agenţia Fondului de Mediu în cadrul programului „Casa  Verde” se află în evaluare pentru montarea de panouri solare la trei obiective administrate de DGASPC,  respectiv  Complexul de Servicii Sociale Găeşti, Centrul de Servicii Comunitare Floarea Speranţei Pucioasa şi Complexul de Servicii Sociale Târgovişte, proiecte care însumează 822.239 lei.

   IV. Proiecte în parteneriat/colaborare:
   -  "REABILITARE ȘI TRANSFORMARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ÎN CASĂ DE TIP FAMILIAL" este un proiect care s-a bazat pe un parteneriat încheiat între Organizația „PONTE DEL SORRISO” ONLUS din Italia, Consiliul Județean Dâmbovița,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița și Consiliul Local al Municipiului Târgoviște.  Obiectul acordului constă în dezvoltarea de servicii sociale prin efectuarea de acțiuni comune, în vederea organizării și funcționării  unui ‘’Complex de case de tip familial’ în care să se asigure condiții de locuire pentru copiii și tinerii din sistemul rezidențial de protecție specială al județului Dâmbovița. Organizația ‘’PONTE DEL SORRISO’’, în calitate de finanțator a realizat pe cheltuiala sa lucrări de reamenajare, reabilitare, modernizare a Școlii nr. 7 Priseaca.
   Prima parte a contractului în valoare de peste 90.000 euro s-a finalizat la 30.10.2013, cu promisiunea din partea finanțatorului italian că vom continua împreună și partea a doua a contractului de lucrări, care presupune extinderea și dotarea complexului, în primăvara anului 2014.   

   - "Reintegrarea/integrarea copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecție specială" proiect implementat în baza unui Acord de parteneriat încheiat între Consiliul Județean Dâmbovița, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita și Fundația "SERA ROMÂNIA", prin hotărârea nr. 62/04.03.2013 a Consiliului Județean Dâmbovița.
   Durata proiectului este de 1 an cu posibilitatea prelungirii acestuia, cotele de participare în acest proiect sunt 48% DGASPC și 52% Fundația SERA  și are ca obiectiv general scăderea numărului de copii beneficiari ai unei măsuri de protecție specială prin  reintegrarea/ integrarea acestora în familia naturală/lărgită.
   În baza acestui acord fundația va acorda asistență de specialitate și va  asigura o suma de 156.000 lei pentru finanțarea obiectivului propus, și va pune la dispoziția direcției un autoturism Dacia Logan și 200 litri combustibil/lună pe toată durata realizării proiectului.
   Până în prezent, cu sprijinul fundației SERA au fost reintegrați în familie 22 copii, urmând ca până la finalizarea cordului să fie reintegrați 50 copii în total.

    - « Prevenirea sarcinii nedorite » proiect în parteneriat cu Fundația SERA România a continuat și în anul 2013 până in luna iunie. Prin acest proiect s-a acţionat în vederea dezvoltării şi diversificării modalităţilor de intervenţie în vederea prevenirii abandonului copilului şi a reducerii perioadei de institutionalizare, prin identificarea şi sprijinirea comunităţilor locale pentru dezvoltarea de servicii primare destinate prevenirii separării copilului de familie, consilierea femeii gravide aflată în risc social, precum şi consilierea pentru contracepţie. În anul 2013 au fost consiliate 282 femei cu risc de părăsiere a copilului, iar pentru 28 femei au fost instituite măsuri contraceptive.

   -    Alături de Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, DGASPC  Dâmbovița este, începand cu luna noiembrie 2013, partener într-un proiect coordonat de NEW START - GOVERMENT OF ASTURIAS, INSTITUTE OF WOMEN și care privește victimele violenței (femei, copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice).

   -  În cadrul Programului privind prevenirea şi combaterea violenţei, gestionat de Poliţia Municipiului Târgovişte şi DGASPC Dâmboviţa –CSS “Floare de Colţ” Târgovişte, şi care are drept scop conştientizarea copiilor/tinerilor cu privire la implicaţiile multiple şi complexe ale violenţei în societate şi formarea unei atitudini civice, conştiente şi responsabile, beneficiarii complexului au participat, la 2 sesiuni de lucru desfăşurate la Centrul de Prevenire a Criminalităţii Târgovişte. La aceste sesiuni susţinute de specialişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte, au participat 30 de beneficiari și 25 salariați ai complexului.
   În anul 2014 activitățile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, vor urmări atingerea obiectivelor propuse în conformitate cu Strategia județeană de asistență socială 2014-2020.

   Descarca Analiza economico-financiara inperioada 2010-1013


 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy