STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

3 Decembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități
02.12.2014

Click pentru download comunicat

În data de 3 decembrie se sărbătorește Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități. Marcarea acestei zile în fiecare an, are ca obiectiv promovarea înțelegerii problemelor legate de dizabilitate și mobilizarea susținerii drepturilor, precum și a demnității și bunăstării persoanelor cu dizabilități. Prin aceasta se încearcă, de asemenea, sensibilizarea comunității cu privire la avantajele care ar rezulta din integrarea persoanelor cu dizabilități în fiecare aspect al vieții  sociale, economice și culturale.
Cu această ocazie reamintim că în județul Dâmbovița, 15121 persoane neinstituționalizate beneficiază de drepturile oferite de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, din care 13875 adulți și 1246 copii.
În ceea ce privește persoanele cu dizabilități care beneficiază de măsură de protecție specială, în cadrul Complexului de Sevicii Sociale Găești, în prezent sunt 44 copii, iar la Fundația Cara Bella Internațional, 22 copii. În ceea ce privește măsura de plasament familial, 19 copii au certificat de încadrare în grad de handicap, iar în plasament la asistent maternal profesionist se află 85 copii cu dizabilități.

În subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița funcționează 3 centre pentru persoane adulte cu dizabilități: Centrul de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Gura Ocniței (33 beneficiari în cadrul locuințelor protejate și 20 beneficiari în cadrul centrului de zi); Centrul de Servicii Comunitare „Floarea Speranței” Pucioasa (42 beneficiari în cadrul locuințelor protejate, 9 beneficiari în cadrul centrului de criză și 20 beneficiari în centrul de zi); Centrul de Îngrijire și Asistență Pucioasa oferă servicii pentru 56 beneficiari, iar în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița și a Primăriei Moreni, Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Țuicani- Moreni, oferă servicii pentru 127 adulți cu dizabilități.
În afară de centrele de tip rezidențial pentru copii, în structura DGASPC Dâmbovița funcționează și Centrul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap Târgoviște şi Echipa mobilă pentru copiii cu dizabilități, prin care se oferă servicii specializate pentru copii cu dizabilități aflați în familie și anume programe educative, servicii de kinetoterapie, masaj, hidroterapie, terapie ocupațională, consiliere psihologică și socială, consiliere părinți.

În vederea creşterii calităţii serviciilor oferite în prezent pentru persoanele cu dizabilităţi, s-au înființat noi servicii în conformitate cu strategia naţională și județeană în domeniu, respectiv “Centrul social multifuncţional de resurse şi servicii pentru adulţi cu handicap Târgovişte”, iar un alt proiect se află în derulare și vizează înființarea unui Centru de recuperare, reabilitare și consiliere pentru copii cu autism și sindrom Down.

În data de 3 decembrie 2014, persoanele cu dizabilități aflate în centre își serbează ziua.  Astfel, sunt organizate mese festive în cadrul fiecărui centru, precum și audiții muzicale și alte activități recreative.   


ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI ASUPRA FEMEII
25.11.2014

Click pentru download comunicat

Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor se sărbătorește în fiecare an în data de 25 noiembrie, la inițiativa Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
În România, tematica combaterii violenţei împotriva femeilor este reglementată prin Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, modificată prin Legea nr. 25/2012.

La inițiativa Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Târgovişte, această zi este marcată la nivel județean printr-un “MARŞ DE PROTEST”, la care participă și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC Dâmboviţa), alături de alte instituţii din judeţ.

În acest an, această acţiune va fi organizată în data de 28 noiembrie 2014, începând cu ora 10.00 și reprezintă o modalitate prin care se dorește atragerea atenţiei asupra faptului că oricare dintre noi trebuie să ia atitudine, deoarece prin indiferenţă, încurajăm violenţa domestică.

Folosim prilejul, pentru a reaminti că instituţia noastră oferă sprijin victimelor violenţei domestice în cadrul Centrului de recuperare pentru victimele violenţei în familie. Acesta funcţionează în subordinea DGASPC Dâmboviţa şi asigură găzduirea, îngrijirea, precum şi reabilitarea şi reinserţia socială a victimelor violenţei în familie, cu următoarele obiective: servicii adecvate de învăţare a deprinderilor de bază, programe educative, consiliere juridică, consiliere psihologică, orientare şcolară şi profesională, dupa caz, protecţia persoanelor aflate în dificultate pe o perioadă determinată de timp, pe baza unei evaluări detaliate, până la reintegrarea în familie, în familia lărgită sau în comunitate.

De la începutul anului 2014, de serviciile Centrului de recuperare pentru victimele violenţei în familie din cadrul instituției noastre au beneficiat 36 persoane, din care 14 femei şi 22 copii.


19 Noiembrie - Ziua Mondială de prevenire a abuzului asupra copilului
20 Noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului
18.11.2014

Click pentru download comunicat

„Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copilului” se sărbătorește în fiecare an pe 19 noiembrie, iar în data de 20 noiembrie 1989 a fost semnată Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, această zi devenind „Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului”.

Marcarea acestor zile este un bun prilej de a reaminti că drepturile copilului încă sunt încălcate, iar cât timp există cazuri de abuz şi violenţă asupra copiilor, precum și cazuri de  neglijare a nevoilor fizice şi psiho-emoţionale ale copilului, atunci trebuie să existe și semnale de alarmă privind acest fenomen.

Dintre cele 298 de cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copilului înregistrate în primele nouă luni ale anului 2014 de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa, 13 au reprezentat cazuri de abuz fizic, 18 abuz emoţional, 9 abuz sexual, 3 exploatare sexuală, 45 exploatare pentru comitere infracţiuni şi 210 cazuri de neglijare în familie. În ceea ce priveşte serviciile oferite, 106 copii au fost preluaţi în regim de urgenţă, iar 192 copii beneficiază de servicii de consiliere psihologică în familie, sau cazurile sunt monitorizate de către autorităţile publice locale. Din cei 298 copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, 220 au domiciliul în mediul rural şi 78 în mediul urban.

Conform prevederilor Convenţiei ONU și Legii 272/2004, completată și modificată, copilul trebuie tratat cu respect, iar statul, prin instituțiile sale și cetățenii săi, este obligat să îi asigure cele mai bune condiţii de dezvoltare, să respecte drepturile copilului şi normele de protecţie a copilului. Drepturile copilului conţinute în Convenţie trebuie să fie aplicate tuturor copiilor, fără discriminare. Astfel, fiecare copil are dreptul la viaţă, la educaţie şi la o dezvoltare armonioasă.   


 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy