Informatii de interes public

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

În data de 13.12.2017, Consiliul Județean Dâmbovița și DGASPC, au organizat o acțiune, care a constat în vizitarea unor familii afalte în dificultate, din localitățile Ocnița și Gura Ocniței.
13.12.2017

Click pentru download comunicat

În data de 13.12.2017, Consiliul Județean Dâmbovița și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, au organizat o acțiune, care a constat în vizitarea unor familii aflate în dificultate, din localitățile Ocnița și Gura Ocniței. Cu această ocazie au fost oferite cadouri copiilor și adulților, constând în dulciuri și alimente de bază.

La eveniment au participat Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, Directorul general al DGASPC Dâmbovița, Cristiana Bucur, primarul localității Ocnița, Eduard Barcău și reprezentanți ai DGASPC Dâmbovița.

Astfel, în localitatea Ocnița au fost vizitate două familii cu câte un copil în plasament familial și două familii naturale cu câte patru copii, care sunt sprijinite și în cadrul proiectului Reintegrarea/integrarea copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecție specială. Acest proiect este implementat în baza unui Acord de parteneriat încheiat între Consiliul Județean Dâmbovița, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița și Fundația "SERA România" și constă în prevenirea separării copiilor de familie sau reintegrarea în familia naturală, prin sprijinirea familiei cu ceea ce este necesar în vederea creșterii și educării copiilor.

Acțiunea a continuat în localitatea Gura Ocniței, unde au fost vizitate patru familii și au fost oferite cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru cinci copii aflați în plasament familial.


Conferința de presă prilejuită de inaugurarea unei Case de tip familial în orașul Găești, în urma finalizării obiectivului "Consolidare, mansardare corp C4".
07.12.2017

Click pentru download comunicat

În data de 07.12.2017, Consiliul Județean Dâmbovița și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, au organizat o conferința de presă prilejuită de inaugurarea unei Case de tip familial în orașul Găești, în urma finalizării obiectivului "Consolidare, mansardare corp C4".

La eveniment au participat domnul secretar al CJD, Ivan Vasile Ivanoff, doamna deputat Oana Vlăducă, doamna director general al DGASPC, Cristiana Bucur, doamna director general adjunct DGASPC, Doinița Dinu, consilieri județeni, consilieri locali, reprezentanți ai presei, precum și reprezentanții sponsorilor care au contribuit la realizarea acestui proiect.

Casa de tip familial se află în incinta Complexului de Servicii Sociale Găești, are o capacitate de 14 locuri și va găzdui copii/tineri care beneficiază de măsură de protecție specială.    

Obiectivul a fost finalizat în urma convenției de asociere între Fundația SERA România, Consiliul Județean Dâmbovița și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, privind construirea, amenajarea și dotarea unui spațiu de locuit - casă de tip familial - în incinta imobilului situat în orașul Găești, str. Acad. Șerban Cioculescu, nr. 32, județul Dâmbovița (spațiu cu destinația spălătorie).

Valoarea totală a lucrărilor a fost de 460.160,56 lei, inclusiv TVA și totul s-a realizat cu sprijinul sponsorilor: Fundația SERA România, Petro Stal Construct, Bănică Costel - Intreprindere individuală, Diacris Real Estate, Neste Automotive, Avi Compact și Compania Castrol, cărora le mulțumim cu această ocazie.

Astfel, s-au realizat construcțiile și amenajările interioare și cele exterioare aferente clădirii, rețelele de utilități și branșamentele la aceste rețele, precum și dotările necesare.

În cadrul Casei de tip familial din Găești se va asigură protecţia, creşterea şi îngrijirea copiilor pentru care a fost stabilită de către instanță sau de către Comisia pentru Protecția Copilului, măsura plasamentului într-un serviciu de tip rezidenţial.

Reprezentanţii Fundaţiei SERA ROMÂNIA și ai Asociației ADSEA01- La Sauvegarde Franța, au fost prezenţi într-o vizită de lucru în județul Dâmbovița
06.12.2017

Click pentru download comunicat

În data de 06.12.2017, reprezentanţii Fundaţiei SERA ROMÂNIA și ai Asociației ADSEA01- La Sauvegarde Franța, au fost prezenţi într-o vizită de lucru în județul Dâmbovița.

Fundația “SERA ROMÂNIA” este unul din partenerii care au sprijinit DGASPC Dâmbovița încă din anul 2002, în multe din acțiunile sale de asigurare a serviciilor de bună calitate beneficiarilor, de la sprijinirea copiilor cu dizabilități cu dotarea de materiale igienico-sanitare, parteneriate privind prevenirea separării copiilor de familie, precum și înființarea unor centre pentru copii cu dizabilități.

Delegaţia compusă din domnul Alain Bouchon- Director general ADSEA01- La Sauvegarde, Florian Pena- Director adjunct ADSEA01- La Sauvegarde și domnul Iuliu Cătălin Ganea – coordonator de programe -Fundaţia SERA România, a fost întâmpinată de directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, doamna Cristiana Bucur.

Au fost vizitate două familii din localitățile Produlești și Gura Șuții, sprijinite prin proiectul Reintegrarea/integrarea copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecție specială, implementat în baza unui Acord de parteneriat încheiat între Consiliul Județean Dâmbovița, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița și Fundația "SERA ROMÂNIA", încă din anul 2013.

Cotele de participare în cadrul proiectului actual sunt de 40% DGASPC (215.280 lei), 60% Fundația SERA (322.920 lei) și are ca obiectiv general scăderea numărului de copii beneficiari ai unei măsuri de protecție specială, prin sprijinirea materială a familiilor aflate în risc, în vederea prevenirii separării copiilor de familie sau reintegrării în familia naturală.

Vizita a continuat la Centrul de recuperare şi reabilitare pentru copilul cu handicap Târgovişte, construit încă din anul 2012 cu sprijinul Fundației "SERA ROMÂNIA". Centrul are în prezent 75 beneficiari și asigură programe de kinetoterapie, logopedie, hidroterapie, consiliere copil și familie, evaluare psihologică şi educaţie specială pentru copilul cu dizabilități.

Următoarea oprire a fost la Complexul de Servicii Sociale Găești, unde cu sprijinul Fundației "SERA ROMÂNIA" se va derula un nou parteneriat, în vederea înfiinţării unui nou centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi, care să ofere servicii specializate pentru copilul cu dizabilități sau cerinţe educaţionale speciale, cu domiciliul în partea de sud a județului.


 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy