STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

19 Noiembrie - Ziua Mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor
20 Noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului
19.11.2015

Click pentru download comunicat

Ziua de 19 noiembrie a fost desemnată ca „Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor”, iar în ziua de 20 noiembrie, este celebrată “Ziua Internațională a Drepturilor Copilului”.
Anul acesta s-au împlinit 25 de ani de la deschiderea spre semnare a Convenţiei privind Drepturile Copilului adoptată la 20 noiembrie 1989. Ţara noastră a fost printre primele state care au ratificat Convenţia ONU cu privire la

Drepturile Copilului, în anul imediat următor adoptării sale în cadrul Naţiunilor Unite, prin Legea nr. 18 din 28 septembrie 1990.

Potrivit Convenţiei, drepturile fundamentale ale copilului sunt dreptul la viaţă, dreptul la un nume şi o naţionalitate, dreptul la educaţie, dreptul de a-şi exprima liber ideile, dreptul la îngrijire medicală, dreptul la joacă şi timp liber și dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de violenţă, abuz sau neglijenţă.

În județul Dâmbovița, în primele nouă luni ale anului 2015, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat - Telefonul copilului (0245983), a efectuat un număr de 458 deplasări, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice referitoare la situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor.

În urma a 70 deplasări au fost preluați în regim de urgență un număr de 129 copii, iar pentru 388 deplasări, nu a fost nevoie de stabilirea unei măsuri de protecție specială pentru copii. Aceste cazuri au fost remise pentru monitorizare, Autorității Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere, Centrului de prevenire a abuzului, neglijării și exploatării din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița.

De asemenea, tot în aceeași perioadă, ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din județ, au fost preluați un număr de 14 copii, pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență.

Dintre cele 306 de cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copilului înregistrate în primele nouă luni ale anului 2015 de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa, 16 au reprezentat cazuri de abuz fizic, 13 abuz emoţional, 7 abuz sexual, 12 exploatare sexuală, 39 exploatare pentru comitere infracţiuni şi 219 cazuri de neglijare în familie. În ceea ce priveşte serviciile oferite, 129 copii au fost preluaţi în regim de urgenţă, iar 177 copii beneficiază de servicii de consiliere psihologică în familie, sau cazurile sunt monitorizate de către autorităţile publice locale. Din cei 306 copii, 237 au domiciliul în mediul rural şi 69 în mediul urban.

Marcarea acestor zile este un bun prilej de a reaminti că toți copiii au dreptul de a fi protejați împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme de violenţă, indiferent de mediul în care aceștia se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate.


Comunicat - inaugurare proiect european "Modernizare spații existente și extindere construcție parter CENTRUL SOCIAL GĂEȘTI".
06.11.2015

Click pentru download comunicat

În data de 6 noiembrie 2015 a avut loc inaugurarea proiectului european "Modernizare spații existente și extindere construcție parter CENTRUL SOCIAL GĂEȘTI".

La eveniment au participat preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa - Adrian Ţuţuianu, vicepreşedintele Marin Antonescu, primarul interimar al oraşului Găeşti - Gheorghe Grigore, directorul adjunct al Direcţiei Organism Intermediar din ADR Sud Muntenia - Mariana Vişan, directorul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dâmboviţa - Cristiana Bucur, consilieri județeni și alți invitați.

"Modernizare spații existente și extindere construcție parter CENTRUL SOCIAL GĂEȘTI" este un proiect cu finanțare din fonduri structurale în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară: 3 - „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție: 3.2– „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, contractat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.

Obiectivul general:
Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru 3 centre sociale din Complexul de servicii sociale Găeşti, jud. Dâmboviţa: Centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi, Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul cu handicap sever şi Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Modernizarea spaţiilor de la parter şi etajul 1 din Complexul de servicii sociale Găeşti;
 • Extinderea spaţiilor de la parterul Complexului de servicii sociale Găeşti cu sală de mese şi bucătărie, precum şi cu spălătorie, uscătorie şi călcătorie.
 • Asigurarea dotărilor pentru implementarea de noi activităţi de recreere, de educaţie, integrare/reintegrare socială (ergoterapie, cromoterapie şi meloterapie), în cadrul a 3 centre sociale din Complexul de servicii sociale Găeşti.

          - cod SMIS 15943;
- Contract de finanțare nr.2468/11.11.2011;
- perioada de implementare: 49 luni - 12.11.2011 - 11.12.2015

Valoarea totală a proiectului este de 3.784.076,98 lei ( HCJ nr.162/30.07.2014), din care:
- asistență financiară nerambursabilă        2.841.220,90 lei
- co-finanţarea beneficiarului:               219.243,79 lei
- TVA                                  723.612,29 lei

Atribuirea contractului de lucrări a avut loc la data de 13.05.2014, iarexecuția lucrărilor de construcții a început odată cu emiterea Ordinului de începere, respectiv în data de 03 iunie 2014.
Ca și obiect de activitate, complexul asigură, în prezent pentru cei 42 beneficiari, reprezentând copii cu dizabilități aflați în dificultate, îngrijirea pe timpul zilei, oferirea de programe educative şi distractive, diverse terapii de recuperare, consiliere psihologică şi pregătirea copiilor/familiilor în vederea integrării – reintegrării în familia naturală sau substitutivă.

În urma încheierii proiectului, prin remodularea spațiilor, capacitatea crește la 60 beneficiari.

Spaţiile în care se desfașoară activităţile din cele 3 centre sunt în mare parte comune. În toate cele 3 centre sociale din Complexul de Servicii sociale Găeşti se desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:

A. Activităţi de abilitare și reabilitare pentru copil:

 • kinetoterapie si masaj;
 • terapie psiho-motrică si de abilitare manuală;
 • terapie prin învăţare (dezvoltarea imaginaţiei, a atenţiei, a memoriei, a inteligenţei, a creativităţii);
 • terapie ocupaţională;

B. Activităţi de recreere și socializare:

 • dezvoltarea spiritului de echipă;
 • dezvoltarea şi consolidarea spiritului de ordine şi disciplină;
 • creşterea încrederii în forţele proprii, formarea şi educarea relaţiilor de comunicare şi colaborare cu copii de aceeaşi vârstă şi de vârste diferite;

C. Activităţi educaţionale (nonformală/informală);

 • Activităţi de consiliere şi sprijin pentru copil (dezvoltarea abilităţilor de autocontrol);

Prin proiect se urmăreşte şi dezvoltarea de noi activităţi de integrare/reintegrare socială: ergoterapie (ateliere de lucru), cromoterapie şi meloterapie.

Prin intervenţiile propuse prin proiect se dorește:

 •  Satisfacerea nevoilor de servit masa la standardele de calitate pentru serviciile sociale oferite în sistem rezidenţial copiilor cu dizabilități.
 •  Îmbunătăţirea calității serviciilor oferite beneficiarilor, regândirea circuitelor bucătăriei (transport şi depozitare alimente; prepararea hranei, precum și transportul, depozitarea, spălarea şi uscarea rufelor).
 •  Optimizarea circuitelor şi recompartimentarea spaţiilor existente (camerele beneficiarilor), astfel încât va creşte calitatea serviciilor oferite copiilor cu dizabilităţi.

În cadrul proiectului "Modernizare spații existente și extindere construcție parter CENTRUL SOCIAL GĂEȘTI" au fost prevăzute lucrări de reabilitare termică doar pentru parter și etajul 1 al cladirii, etajele 2 si 3 nefiind incluse, deoarece aceste etaje au facut obiectul proiectului PHARE 2006/018-147.04.02.03.02.01.310 prin care s-a înființat un alt centru și nu mai puteau face obiectul unui alt proiect cu finanțare europeană. Realizarea unor lucrări de reabilitare termică - termosistem, înlocuire tâmplărie, reparații acoperiș - a etajelor 2 si 3 în paralel cu lucrările efectuate în cadrul proiectului european era absolut necesară pentru o imagine unitară a clădirii. În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 211/15.10.2014, au fost aprobați indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții ,,Reabilitare termică Centrul Social Găești - etajele 2 si 3". Totalul acestei investiții, inclusiv TVA a fost de: 365,525 mii lei, echivalentul a 82,834 mii euro, iar finanțarea s-a realizat de la bugetul Consiliului Județean Dâmbovița.


INAUGURARE PROIECT: MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA COMPLEXULUI DE SERVICII SOCIALE "CASA SOARELUI " TÂRGOVIȘTE
02.10.2015

Click pentru download comunicat

În data de 2 octombrie 2015, a avut loc inaugurarea proiectului de modernizare și extindere a Complexului de Servicii Sociale ”Casa Soarelui” din municipiul Târgoviște.

La eveniment au fost prezenți ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Rovana Plumb, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Gabriela Coman, directorul ADR Sud-Muntenia, Liviu Mușat, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, prefectul județului, Ioan Marinescu, primarul interimar al municipiului Târgoviște, Cristian Stan, directorul DGASPC Dâmbovița, Cristiana Bucur, senatori, deputați, directori ai instituțiilor județene, precum și alți invitați.

Acest proiect a beneficiat de  finanțare din fonduri structurale și de sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară: 3-„Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție: 3.2–„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, contractat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.

Obiectiv general:
Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale din judeţul Dâmboviţa.

     Obiective specifice:

 • Executarea de lucrări de modernizare pentru clădirea existentă    
 • Executarea de lucrări de extindere pentru clădire cu un nou corp: P +2E    
 • Asigurarea unor dotări pentru desfăşurarea activităţilor din cele 2 corpuri de clădire.

- cod SMIS 24893;
- contract de finanțare nr.  3724/16.05.2013;
- perioada de implementare:  31 luni (17.05.2013 – 16.12.2015)

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.888.952,90 lei ( HCJ nr.244/11.11.2013),  din care:
- asistență financiară nerambursabilă      2.966.258,99 lei
- co-finanţarea beneficiarului:                       60.535,90 lei
- cheltuieli neeligibile:                                 124.197,55 lei
- TVA                                                           737.960,46 lei

Atribuirea contractului de lucrări a avut loc la data de 28.05.2014, în urma unei proceduri de "cerere de oferte" integral on-line. Execuția lucrărilor de construcții a început la mijlocul lunii iunie (12.06.2014).
Constructor: SC IULCOVER GROUP SA; Valoare contract -1.854.816,96 lei (fără TVA). 

S-au executat:

 1. Lucrări de intervenție - reparatii, recompartimentări, reabilitări la construcția existentă;
 2. Reabilitarea sistemului de încălzire;
 3. Extindere - construcție nouă P+2 pentru noul tip de servicii;
 4. Asigurarea unor dotări pentru desfășurarea activităților din cele doua corpuri de clădire.

În cadrul Complexului de Servicii Sociale “Casa Soarelui” Târgoviște funcționează în prezent următoarele servicii:
1. Serviciul de integrare și reintegrare a copiilor de la asistent maternal profesionist în familie, care are drept misiune reintegrarea în familie sau, în situația în care aceasta nu este posibilă, găsirea de alternative de tip familial pentru copiii care au ca măsura de protecție plasamentul la asistent maternal profesionist. Lunar se asigură asistenţă pentru o medie de 100 cazuri.
2. Centrul  maternal prin care se permite formarea, menținerea și întărirea legăturilor familiale, precum și sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților parentale. Este un serviciu de tip rezidențial pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, organizat pe model familial.

Centrul maternal are o capacitate de 6 cupluri mamă-copil, care pot fi găzduite pe o perioada de la 6 luni până la un an, în funcţie de reglementările interne ale D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa şi nevoile identificate la nivelul beneficiarilor.

 1. Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat, cu o capacitate de 16 persoane, centru de tip rezidential prin care se asigura găzduirea, ocrotirea, îngrijirea și educarea copiilor pe o perioadă determinată de timp.

 Prin proiect se va înfiinţa un nou serviciu, Centrul de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu dizabilităţi, care se adresează copilului cu sindrom Down și copilului cu autism și va avea o capacitate de 30 beneficiari, ținând cont că  în evidenţa Serviciului de evaluare complexă există peste 60 de copii cu autism şi 90 cu sindromul DOWN, numărul lor real fiind însă mult mai mare (părinţii nedorind luarea lor în evidenţă şi obținerea unui certificat de încadrare într-un grad de handicap). Menţionăm că cei mai mulţi (circa 38% sindrom DOWN şi circa 48% autism) se încadrează la grupele de vârstă 5-7 ani, 7-9 ani şi 9-12 ani.

Centrul nou înființat va desfășura activități dedicate recuperării și integrării copiilor cu sindrom Down și copiilor cu autism fără deficiență mentală, copiilor cu autism cu deficiență mentală și copiilor cu autism în combinație cu alte deficiențe (de exemplu, diferite deficiențe senzoriale).


 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy