STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

Parteneriat DGASPC Dâmbovița - Fundația SERA România, privind “Reintegrarea/integrarea copiilor beneficiari de măsură de protecţie specială, precum și prevenirea separării copiilor de familie”
12.02.2016

Click pentru download comunicat

În data de 12.02.2016 a avut loc conferința de presă organizată pe teren, în vizită la familii din localitățile I.L. Caragiale și Dragomirești. Aceste familii au fost incluse în proiectul derulat în parteneriat cu Fundația SERA România, privind “Reintegrarea/integrarea  copiilor beneficiari de măsură de protecţie specială, precum  și prevenirea separării copiilor de familie”.

La eveniment au participat Cătălin Ganea, director programe Fundația SERA România, Cristiana Bucur, director general DGASPC Dâmbovița, Doinița Dinu, director general adjunct DGASPC Dâmbovița și reprezentanți ai presei.
Reintegrarea/integrarea copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecție specială este un proiect implementat în baza unui Acord de parteneriat încheiat între Consiliul Județean Dâmbovița, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița și Fundația "SERA ROMÂNIA", prin hotărârea nr. 62/04.03.2013 a Consiliului Județean Dâmbovița.

Durata proiectului a fost de 1 an și s-a prelungit și în 2014. Cotele de participare în acest proiect au fost de 48% DGASPC și 52% Fundația SERA din totalul de 300.000 lei și a avut ca obiectiv general scăderea numărului de copii beneficiari ai unei măsuri de protecție specială, prin reintegrarea/ integrarea acestora în familia naturală/lărgită. 

Obiectivele acestui proiect au fost:
- Scăderea numărului de copii, beneficiari ai unei măsuri de protecţie specială prin reintegrarea/integrarea acestora în familia naturală/lărgită;
-  Responsabilizarea familiilor naturale cu privire la obligaţiile ce le revin faţă de copii;
- Implicarea autorităţilor publice locale în procesul de susţinere a familiilor în care au fost reintegraţi sau urmează să fie reintegraţi copiii;
- Reducerea cheltuielilor pentru sistemul de protecţie specială a copilului prin reintegrarea unui număr de 50 de copii, realizându-se o economie de 11.192 lei – cost mediu/copil/an. Sumele alocate în vederea atingerii obiectivului prezentului acord de parteneriat au reprezentat  1/3 din sumele destinate menținerii unui număr de 50 beneficiari în sistemul de protecție al DGASPC Dâmbovița.

Deși inițial prin proiect s-a dorit reintegrarea a 50 copii, Echipa de implementare a finalizat 96 de cazuri după cum urmează: 72 copii reintegraţi - integraţi din sistemul de protecţie specială şi pentru 24  copii s-a realizat prevenirea separării de familie.

S-au executat lucrări de construcție și reconstrucție, au fost achiziționate piese de mobilier, dar și alimente, rechizite și produse igienico – sanitare, necesare familiilor aflate în dificultate.
Astfel, au fost implicate peste 30 de autorităţi locale privind procesul de reintegrare, post-reintegrare, sprijin material, forţa de muncă.

Pentru cei 96 de copii reintegrați – integrați şi pentru care s-a realizat prevenirea separării de familie, fondurile au fost alocate astfel:
Au fost achiziționate și montate 4 module de locuit tip container pentru 4 familii și în total 10 copii au fost reintegrați, iar pentru 6 copii s-a prevenit instituționalizarea în sistemul de protectie. Astfel, costul modulelor s-a ridicat la: 31465.38 + 19120.4 + 34096.04 + 38300.4 = 122982.22 lei

În cadrul proiectului au fost construite integral și 3 case pentru 3 familii și în total pentru 15 copii s-a  prevenit instituționalizarea în sistemul de protecție. Astfel, s-au achiziționat materiale de construcții în valoare de: 16745.46+19156.48+23906.07= 23906.07 lei

Prin proiectul “Reintegrare/integrarea copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecţie specială în familia naturală/lărgită” s-a intervenit acolo unde părinţii sunt responsabili, iubitori faţă de copiii lor şi nu există abuzuri.
În urma analizei efectuate, s-a constatat că 20% din copiii beneficiari ai proiectului “Reintegrare/integrarea copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecţie specială în familia naturală/lărgită” au fost cazuri de prevenire a separarii copilui de familie, fiind  necesară continuarea activităților de prevenire în județul Dâmbovița.

Parteneriatul s-a prelungit și în anul 2015, prin hotărârea nr. 234/16.07.2015 a Consiliului Județean Dâmbovița, cotele de participare fiind de 40% DGASPC (215.280 lei) și 60% Fundația SERA (322.920 lei). Noul parteneriat cu Fundația SERA România, valabil 18 luni, are ca obiectiv general prevenirea instituționalizării a cel puțin 50 de copii din județul Dâmbovița.

     Prezentare trei familii incluse în proiect
1. Familia SA din comuna I.L. Caragiale
Membrii familiei naturale sunt în numar de cinci. SA – mama (casnică), SV – bunica copiilor, II – fratele bunicii, SAC - fiica în vârsta de 7 ani, SBA – fiică în vârsta de 8 ani și SIA – fiu în vârstă de 11 ani.          
Cei trei copii au beneficiat de o măsura de protecție specială din anul 2012, deoarece imobilul acestora s-a darâmat, iar mama urma să plece în strainătate. În anul 2013 mama a solicitat reintegrarea copiilor în familie. Având în vedere că spațiul de locuit era impropriu pentru toți membrii familiei, cazul a fost fost inclus în proiectul derulat cu Fundația SERA România, realizându-se reamenajarea spațiului de locuit.
Costul lucrărilor de construcție și a achizitiilor de materiale a fost în valoare de  34393.56 lei. Au fost achiziționate doua module tip container, utilate conform standardelor, mobilier, rechizite și alimente.

2 . Familia FC din localitatea Dragomirești, sat Decindeni
      Membrii familiei naturale sunt în numar de șase. FC – tatăl (fără ocupație), FM – mama (casnica), FV – fiu în vârstă de 9 ani, FE – fiică în vârstă de 15 ani, FI – fiu în vârstă de 18 ani și FM – fiica în vârstă de 17 ani.
Trei dintre copii au beneficiat de o măsură de protecție specială din anul 2000, deoarece la momentul respectiv părinții erau bolnavi și se aflau în imposibilitatea de a avea grija de aceștia. În anul 2015, tatăl a solicitat reintegrarea copiilor în familie. Având în vedere că spațiul de locuit era impropriu pentru toți membrii familiei, cazul a fost fost inclus în proiectul derulat cu Fundatia SERA  România și s-a realizat reamenajarea spațiului de locuit.
Costul lucrărilor de construcție și a achizițiilor de materiale de construcții pentru reabilitarea a două camere și o baie, precum și mobilier, alimente, rechizite a fost în valoare de 12510.09 lei.

3.  Familia SM din localitatea Dragomiresti, sat Decindeni
Membrii familiei naturale sunt în numar de cinci. SM – tatăl (fără ocupație), SG – mama (casnică), SRD – fiica în vârstă de 14 ani, SAM – fiica în vârstă de 12 ani și SRI – fiu în vârstă de 4 ani.
Deoarece condițiile de trai erau precare, pentru prevenirea separării copiilor de părinți, familia a fost inclusă în cadrul proiectului derulat cu Fundația SERA România.
A fost întocmit un deviz estimativ cu necesarul de materiale pentru construcția unei locuințe pe terenul acordat de autoritatea publică locală. Aceasta a fost utilată cu mobilier, sobe și au fost achiziționate alimente și rechizite. Ajutorul total acordat în cadrul proiectului a fost în valoare de 16745.46 lei. Suplimentar, Primăria Dragomirești a susținut familia cu forța de muncă, utilaje și alte materiale pentru finalizarea construcției.


Conferința de presă finalizare proiect "Modernizarea și extinderea complexului de servicii sociale "Casa Soarelui"
18.12.2015

Click pentru download comunicat

În data de 18.12.2015, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, a fost organizată o conferință de presă, pentru a marca finalizarea proiectului "Modernizarea și extinderea complexului de servicii sociale "Casa Soarelui" Târgoviște.

La eveniment au participat: vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, Marin Antonescu, directorul general al Direcției Generale Programe Europene, Achiziții Publice, Comunicare și Relații Externe din cadrul CJD, Gilia Valeriu Florin, conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, echipa de implementare a proiectului, constructorul, reprezentanți ai presei locale și alți invitați.  

Proiectul cu finanțare din fonduri structurale în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară: 3 - „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție: 3.2 – „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, a fost contractat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.
     - cod SMIS 24893;
- Contract de finantare  nr.3724/16.05.2013;
- perioada de implementare: 31 luni și 15 zile (17.05.2013 - 31.12.2015)

Obiectiv general: îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale din judeţul Dâmboviţa.

Obiective specifice:
1. Executarea de lucrări de modernizare pentru clădirea existentă

2. Executarea de lucrări de extindere pentru clădire cu un nou corp: P +E+M

3. Asigurarea unor dotări pentru desfăşurarea activităţilor din cele 2 corpuri de clădire.

        
Valoarea totală a proiectului a fost de 3.888.952,90 lei ( HCJ nr.244/11.11.2013),  din care:

  1. asistență financiară nerambursabilă  2.966.258,99 lei
  2. co-finanţarea beneficiarului:          60.535,90 lei
  3. cheltuieli neeligibile:               124.197,55 lei
  4. TVA                            737.960,46 lei

Atribuirea contractului de lucrări a avut loc la data de 28.05.2014, în urma unei proceduri de "cerere de oferte" integral on-line. Execuția lucrărilor de construcții a început la mijlocul lunii iunie (12.06.2014).
     Constructor: SC IULCOVER GROUP SA; Valoare contract -1.854.816,96 lei (fără TVA). 
S-au executat:

  1. Lucrări de intervenție - reparatii, recompartimentări, reabilitări la construcția existentă;
  2. Reabilitarea sistemului de încălzire;
  3. Extindere - construcție nouă P+E+M pentru noul tip de servicii;
  4. Asigurarea unor dotări pentru desfășurarea activităților din cele doua corpuri de clădire.

 Complexul de servicii sociale "Casa Soarelui" va cuprinde, pe lângă serviciile oferite în prezent, respectiv:
- Serviciul de integrare si reintegrare a copiilor de la asistent maternal profesionist in familie,
- Centrul maternal,
- Centrul de primire in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat,

şi un nou serviciu: Centrul de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu dizabilitati.

Centrul de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu dizabilităţi se adresează copilului cu sindrom Down și copilului cu autism și va avea o capacitate de 30 beneficiari.
Centrul nou înființat va desfășura activități dedicate recuperării și integrării copiilor cu sindrom Down și copiilor cu autism fără deficiență mentală, copiilor cu autism cu deficiență mentală și copiilor cu autism în combinație cu alte deficiențe (de exemplu, diferite deficiențe senzoriale).


3 Decembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități
03.12.2015

Click pentru download comunicat

Ca în fiecare an, în data de 3 decembrie, persoanele cu dizabilități aflate în centrele subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița (DGASPC Dâmbovița), au sărbătorit Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități. Astfel, au fost organizate mese festive, precum și audiții muzicale și alte activități recreative.       

La sediul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa, str. Radu Cosmin, nr. 22, în data de 3 decembrie 2015, începând cu ora 10.30, elevii de la Şcoala gimnazială ,,Diaconu Coresi’’ Fieni şi Şcoala gimnazială nr. 4 ,,Elena Donici Cantacuzino’’ Pucioasa, au susținut un program cultural artistic. Începând cu ora 13.00, s-a desfășurat o acțiune în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, care a constat în oferirea de servicii de coafură și frizerie de către cursanți, pentru beneficiarii centrului. La aceste evenimente a participat conducerea  DGASPC Dâmbovița și reprezentanți ai AJOFM Dâmbovița, care le-au urat "La mulți ani!" persoanelor cu dizabilități aflate în centru.
La Centrul de Servicii Comunitare "Floarea Speranței" Pucioasa, din str. Independenței, nr. 25, începând cu ora 11.00, elevi ai Colegiului Național Nicolae Titulescu Pucioasa, au susținut un program de cântece și poezii, dedicat persoanelor adulte cu dizabilități.
Persoanele cu dizabilități din cadrul Centrului de Servicii Comunitare "Sfântul Andrei" Gura Ocniței, au participat la un program artistic, care a avut loc la Secția Psihiatrie Cronici Gura Ocniței, situată în comuna Gura Ocniței, str. Principală.                                                                                                                           

Această zi a fost serbată la nivelul județului Dâmbovița și de către cele 16334 persoane neinstituționalizate, care beneficiază de drepturile oferite de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, din care 15018 adulți și 1316 copii. 
În afară de centrele de tip rezidențial pentru copii și adulți cu dizabilități, în structura DGASPC Dâmbovița funcționează și Centrul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap Târgoviște, care are 65 beneficiari şi Echipa mobilă pentru copii cu dizabilități (22 beneficiari), prin care se oferă servicii specializate pentru copii cu dizabilități aflați în familie și anume programe educative, servicii de kinetoterapie, masaj, hidroterapie, terapie ocupațională, consiliere psihologică și socială, consiliere părinți, precum și Centrul de recuperare, reabilitare și consiliere pentru copii cu dizabilități, cu o capacitate de 30 beneficiari.

În vederea creşterii calităţii serviciilor oferite în prezent pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, s-au înființat două noi servicii specializate, Centrul de consiliere şi sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice, cu o capacitate de 40 persoane/an și Serviciul de recuperare şi reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap, cu o capacitate de 200 persoane/an.

Marcarea acestei zile este un bun prilej de a promova drepturile persoanelor cu dizabilităţi, în vederea incluziunii sociale a acestora, garantării posibilităţii participării lor în toate domeniile vieţii fără discriminare, având ca bază respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.


 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy