STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Comunicate de presa

În data de 29 noiembrie 2016, persoanele cu dizabilități din cadrul Centrului de Servicii Comunitare "Sfântul Andrei" Gura Ocniței, au susținut un program artistic, dedicat Zilei de 30 noiembrie, când se sărbătorește Sfântul Andrei.
29.11.2016

Click pentru download comunicat

În data de 29 noiembrie 2016, persoanele cu dizabilități din cadrul Centrului de Servicii Comunitare "Sfântul Andrei" Gura Ocniței, au susținut un program artistic, dedicat Zilei de 30 noiembrie, când se sărbătorește Sfântul Andrei.

Reprezentanți ai parohiilor din județ, au săvârşit o slujbă de sfințire şi de binecuvântare pentru beneficiarii centrului.

La eveniment au participat și vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, primarul comunei Gura Ocniței, Ioniță Sorin Vasile, conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, precum și angajații centrului.
Activitățile recreative vor continua și în zilele următoare, deoarece în data de 3 decembrie se sărbătorește Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități.   

Toți beneficiarii din cadrul centrelor subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, vor sărbători Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități. Astfel, vor fi organizate mese festive, precum și audiții muzicale și alte activități recreative.        

La Centrul de Servicii Comunitare "Floarea Speranței" Pucioasa, elevi ai Colegiului Național Nicolae Titulescu Pucioasa, vor susține un program de cântece și poezii, dedicat persoanelor adulte cu dizabilități, iar la sediul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa, vor fi organizate activități recreative dedicate persoanelor vârstnice cu dizabilități.                                                                                                                 

Această zi va fi serbată la nivelul județului Dâmbovița și de către cele 17294 persoane neinstituționalizate, care beneficiază de drepturile oferite de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, din care 15895 adulți și 1399 copii. 

Marcarea acestei zile este un bun prilej de a promova drepturile persoanelor cu dizabilităţi și de a ne reaminti că trebuie să-i sprijinim și să le acordăm încrederea și respectul nostru.                       


ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU ELIMINAREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR
25.11.2016

Click pentru download comunicat

În fiecare an, la inițiativa Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Târgovişte, este marcată la nivel județean, Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, 25 noiembrie. Astfel, este organizat un “MARŞ DE PROTEST”, la care participă și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC Dâmboviţa), alături de alte instituţii din judeţ.

Cu această ocazie, reamintim că alături de Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Târgovişte, care oferă servicii specializate pentru persoanele cu domiciliul în Municipiul Târgoviște, instituţia noastră oferă sprijin victimelor violenţei domestice care au domiciliul în județul Dâmbovița. 

În structura DGASPC Dâmbovița funcționează Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie, precum și alte servicii de consiliere și monitorizare pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane.

Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie, cu o capacitate de 15 persoane, asigură găzduirea, îngrijirea, precum şi reabilitarea şi reinserţia socială a victimelor violenţei în familie, cu următoarele servicii: consiliere psihologică, servicii adecvate de învăţare a deprinderilor de bază, programe educative, consiliere juridică, orientare şcolară şi profesională, precum și protecţia persoanelor aflate în dificultate pe o perioadă determinată de timp, pe baza unei evaluări detaliate, până la reintegrarea în familie, în familia lărgită sau în comunitate.

În anul 2016, au beneficiat de serviciile centrului un numar de 71 de persoane (27 femei si 44 de copii) dintre care: 44 beneficiari au fost reintegrați în familie, 11 beneficiari au fost integrați în comunitate (chirie), 4 beneficiari au fost integrați în alte centre (instituții), 2 beneficiari au parasit centrul, 4 beneficiari au fost integrați în familia extinsă, iar 6 persoane beneficiaza în continuare de serviciile centrului.

Pe parcusul anului 2016, la instituția noastră s-au inregistrat și alte 14 sesizări, iar în urma evaluării cazurilor, victimele au refuzat sa beneficieze de serviciile centrului, acestea fiind consiliate și informate cu privire la cauzele și consecințele violenței în familie și au fost identificate alte surse de suport (familia lărgită, comunitate).


19 Noiembrie - Ziua Mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor / 20 Noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului
18.11.2016

Click pentru download comunicat

Data de 20 noiembrie reprezintă ziua în care au fost emise două acte ce reglementează normele pentru protecţia copiilor din întreaga lume: Declaraţia Drepturilor Copilului (1959) şi Convenţia Drepturilor Copilului (1989). Convenţia a fost adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite şi semnată în peste 80 de state.

“Ziua Internațională a Drepturilor Copilului” se sărbătorește pe data de 20 noiembrie, imediat după „Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor” din data de 19 noiembrie.

Din cinci in cinci ani, Comitetul pentru Drepturile Copilului de la Geneva analizează respectarea drepturilor copilului în mai multe tări și face recomandări guvernelor pentru îmbunătățirea vieții copiilor. Cele patru principii de bază ale Convenției sunt: nediscriminarea, urmărirea celor mai bune interese ale copilului, dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare și respectul față de părerile copilului.

Totuși, există încă încălcări ale drepturilor copilului, iar instituțiile competente nu sunt sesizate în toate cazurile.

În județul Dâmbovița, de la începutul anului 2016, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat - Telefonul copilului (0245983), a efectuat un număr de 498 deplasări, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice referitoare la situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor, numărul acestora fiind în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 458 sesizări.

În urma a 97 deplasări au fost preluați în regim de urgență un număr de 154 copii, față de 129 pentru aceeași perioadă a anului trecut, iar pentru 401 deplasări, nu a fost nevoie de stabilirea unei măsuri de protecție specială pentru copii. Aceste cazuri au fost remise pentru monitorizare, Autorității Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere, Centrului de prevenire a abuzului, neglijării și exploatării din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița.

De asemenea, tot în aceeași perioadă, ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din județ, au fost preluați un număr de 18 copii, pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență, față de 14 copii în aceeași perioadă a anului trecut.

Dintre cele 301 de cazuri confirmate de abuz, neglijare, exploatare a copilului înregistrate de la începutul anului 2016, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa, 14 au reprezentat cazuri de abuz fizic, 17 abuz emoţional, 3 abuz sexual, 60 exploatare prin muncă, 8 exploatare pentru comitere infracțiuni şi 199 cazuri de neglijare în familie. În ceea ce priveşte serviciile oferite, 154 copii au fost preluaţi în regim de urgenţă, iar 147 copii beneficiază de servicii de consiliere psihologică în familie, sau cazurile sunt monitorizate de către autorităţile publice locale. Din cei 301 copii, 237 au domiciliul în mediul rural şi 64 în mediul urban.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, trebuie să conștientizăm că toți copiii au drepturi oriunde s-ar afla, acasa în familie, la școală, sau în instituții. Părinții și familiile, profesorii, profesioniștii, orice cetățean trebuie să cunoască și să respecte aceste drepturi, iar încălcarea drepturilor copilului trebuie sesizată imediat autorităților care au obligația de a garanta și promova drepturile copilului.


 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy